Alte categorii de beneficiari

Asistenţii judiciari/grefieri urmează cursurile de formare iniţială după numirea lor în funcţie.

Durata cursurilor de formare iniţială este de trei luni.

Formarea iniţială se realizează conform planurilor de învăţământ şi curriculumurilor aprobate de către Consiliul INJ, după coordonarea lor, în modul stabilit de lege, cu Ministerul Justiţiei.

Instruirea se desfăşoară în trei etape:

  • Etapa I. Trei săptămâni de studii la INJ.
  • Etapa II. Șase săptămâni de stagiu la locul de muncă.
  • Etapa III. Trei săptămâni de studii la INJ.

Cursurile de formare iniţială se finalizează cu examene de capacitate, constând în probe teoretice şi practice prin care se verifică însuşirea cunoştinţelor necesare exercitării funcţiei.

Asistenţilor judiciari care au absolvit Institutul li se eliberează un certificat conform modelului aprobat de către Consiliul Institutului.

 

Consilierii de probaţiune urmează cursurile de formare iniţială după numirea lor în funcţie.

Durata cursurilor de formare iniţială este de trei luni.

Formarea iniţială se realizează conform planurilor de învăţământ şi curriculumurilor aprobate de către Consiliul INJ după coordonarea lor, în modul stabilit de lege, cu Ministerul Justiţiei.

Instruirea se desfăşoară în trei etape:

  •   Etapa I. Trei săptămâni de studii la INJ.
  •   Etapa II. Șase săptămâni de stagiu la locul de muncă.
  •   Etapa III. Trei săptămâni de studii la INJ.

Cursurile de formare iniţială se finalizează cu examene de capacitate, constând în probe teoretice şi practice prin care se verifică însuşirea cunoştinţelor necesare exercitării funcţiei.

Consilierilor de probaţiune care au absolvit Institutul li se eliberează un certificat conform modelului aprobat de către Consiliul Institutului.