Plan de învățământ pentru consilieri de probațiune, 2015