Plan de învățământ pentru asistenți judiciari și grefieri, 2015