În atenţia participanţilor la concursul de admitere pentru formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător şi procuror

11. 08. 2017

Potrivit pct.7.6 al Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror (aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ 5/2 din 26.05.2017) – starea de sănătate a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, care au promovat concursul de admitere, se verifică după aprobarea concursului de către Consiliul Institutului. Listele candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror care au promovat concursul de admitere se remit în termen de 3 zile de la aprobare Comisiei specializate a Ministerului Sănătăţii, care, în urma examinării medicale, eliberează certificatul medical privind starea sănătăţii şi concluziile privitor la corespunderea candidaţilor cu exigenţele pentru exercitarea funcţiei, care, ulterior, se prezintă Consiliului Institutului.

Verificarea stării de sănătate a candidaţilor, care au promovat concursul de admitere, se desfăşoară potrivit procedurii şi în condiţiile specificate de:

1.      Regulamentul cu privire la verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de judecător şi a judecătorilor în funcţie (aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.479 din 22.03.2013). 

2.      Regulamentul cu privire la verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de procuror şi a procurorilor în funсţie (aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.761 din 04.10.2016). 

Potrivit actelor normative arătate, verificarea stării de sănătate se efectuează de către Comisia pentru verificarea stării de sănătate din cadrul Dispensarului Republican de Narcologie.

Comisia se întruneşte la necesitate, avînd ca temei prezentarea de către solicitant a demersului instituției abilitate.

Ulterior, actele se depun, cu cel puţin 10 zile înainte de şedinţa Comisiei, la secretariatul acesteia, desemnat prin ordinul directorului general al Dispensarului Republican de Narcologie.

Dosarul prezentat trebuie să conţină următoarele acte:

1.      Cererea candidatului la funcţia de judecător sau procuror, privind verificarea stării de sănătate;

2.      Fişa medicală a bolnavului de ambulator (F 025/e);

3.      Concluzie despre starea sănătăţii de la comisia medicală psihiatrică;

4.      Concluzie despre starea sănătăţii de la comisia medicală narcologică;

5.      Concluzie despre starea sănătăţii de la medicul de familie, cardiolog, endocrinolog, oftalmolog, otorinolaringolog, chirurg.

Comisia  va emite certificatul medical privind starea sănătăţii în termen de 10 zile de la data examinării dosarului.

De reţinut că, conform taxelor stabilite în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, cheltuielile pentru efectuarea examenelor medicale necesare vor fi acoperite de către solicitanţi.

În acest sens, atragem atenția candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror care vor promova concursul de admitere în anul curent că urmează să se prezinte la Comisia specializată a Ministerului Sănătăţii cu dosarul conținând actele și concluziile medicale enunțate supra.