Întrevedere cu reprezentații Înaltului Comisariat al OSCE pentru Minorități Naționale

08. 02. 2018

Miercuri, 7 februarie, Diana Scobioală, Directorul Institutului Naţional al Justiţiei, și Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare, au avut o întrevedere cu reprezentanții Înaltului Comisariat al OSCE pentru Minorități Naționale.

Din delegația OSCE au făcut parte: Anton Thomsen, consilier politic superior, Sarah Stephan, coordonator de programe, Laurențiu Hadîrca, consilier juridic, și Sergiu Conovalu, coordonator de programe naționale.

Directorul INJ a apreciat aportul și cooperarea dintre cele două părți, precum și lansarea Recomandărilor de la Graz ale Înaltului Comisar OSCE pentru Minorități Naționale privind accesul la justiție și minoritățile naționale. La evenimentul de lansare, care a avut loc pe 14 noiembrie 2017, la Universitatea din Graz (Austria),  au participat și reprezentanți ai Institutului Național al Justiției.

Discuțiile s-au axat pe perspectivele de colaborare între părți, în vederea promovării respectivelor recomandări la nivel regional. Delegația s-a arătat interesată de acțiunile Institutului în vederea participației minorităților naționale la activitățile de formare, în particular, vizita Directorului INJ la Universitatea de la Comrat și organizarea ușilor deschise pentru reprezentanții minorității găgăuze. Evenimentele au avut drept scop informarea tinerilor găgăuzi despre activitatea, rolul și locul Institutului în sistemul de justiție al Republicii Moldova, dar și de a-i încuraja să participe la concursul de admitere la cursurile de formare inițială, după absolvirea cărora vor putea candida la funcții de judecător și de procuror.

Ambele părți s-au arătat dispuse de a desfășura diverse activități de dezvoltare a unei culturi juridice multietnice.