Întrevederea judecătorilor federali din SUA cu reprezentanții CSJ

14. 05. 2018

Un schimb de opinii asupra aspectelor de actualitate pentru sistemul justiției, cu accent pe procesul de evaluare, verificare și selecție a judecătorilor, a avut loc astăzi, 14 mai 2018, la Curtea Supremă de Justiție.

La întrevedere au participat Diana Scobioală, Directorul INJ, Eduardo Robreno, judecător superior în districtul de est al statului Pensilvania, SUA, Dan Aaron Polster, judecător în districtul de nord al statului Ohio, SUA, Shibani Malhotra, consilier superior în cadrul Oficiului justiţie penală, asistenţă şi parteneriat al Biroului afaceri internaţionale, droguri şi aplicarea legii din Departamentul de Stat al AUA, și reprezentanți ai Secției justiţie penală și aplicarea legii din cadrul Ambasadei SUA în Republica Moldova – Kevin Lanigan, consilier senior în sectorul justiţiei, și Radu Foltea, consultant juridic național.

Din partea Curții Supreme de Justiție, la întâlnire au fost prezenți judecătorii Ion Druță, Președinte, Mariana Pitic, Președinte al Consiliului Institutului Național al Justiției, Liliana Catan, Președinte al Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor, Oleg Sternioală, vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al CSJ, Președinte al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, Nadejda Toma, Președinte al Colegiului disciplinar.

În cadrul întrunirii a fost evidențiată importanța schimbului reciproc de bune practici între cele două țări, inclusiv în domeniul formării profesionale a actorilor din sectorul justiției. În acest context, a fost menționată modernizarea programelor de instruire din cadrul Institutului Național al Justiției în vederea sporirii calității procesului de dezvoltare profesională a judecătorilor și procurorilor.

Menționăm că, timp de o săptămână, judecătorii federali americani, invitați la inițiativa Președintelui Curții Constituționale, Mihai Poalelungi, își vor împărtăși vasta experiență profesională cu judecătorii moldoveni în cadrul mai multor programe de instruire. Activitățile sunt organizate de Institutul Național al Justiției în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova.