Școala de toamnă pentru judecători „Standarde internaționale în domeniul azilului”

12. 10. 2020

În perioada 8-9 octombrie 2020, în cadrul procesului de formare continuă a judecătorilor, s-a desfășurat școala de toamnă „Standarde internaționale în domeniul azilului”.

Activitatea de formare a avut drept obiective familiarizarea participanților cu cadrul juridic internațional privind garantarea azilului sau altor forme de protecție internațională și cu drepturile procedurale garantate solicitanților pe cazurile de azil; cunoașterea standardelor specifice necesare evaluării credibilității (probe documentare, concluziile experților și informații din țara de origine) și a procedurii de evaluare a credibilității în contextul sistemului european de azil etc.

În timpul școlii de toamnă au fost analizate particularitățile examinării cazurilor de azil, profilarea psihologică în sala de judecată, inclusiv specificul comportamentului unui solicitant de azil, precum și studii de caz privind identificarea și colectarea informației din țara de origine.

Sesiunile de instruire au fost asigurate de Oleg Palii, avocat, expert AO „Centrul de Drept al Avocaților”, Sergiu Găină, ofițer de protecție, Reprezentanța Regională pentru Europa Centrală UNHCR Budapesta, și Angelica Russu, psiholog.

Școala de toamnă a fost organizată de Institutul Național al Justiției și AO „Centrul de Drept al Avocaților”, în cadrul proiectului „Asistență juridică a refugiaților”, finanțat de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați.