Anunț: examene la proba scrisă pentru persoanele care candidează la funcția de judecător în temeiul vechimii în muncă

07. 03. 2017

Prezentăm mai jos programul primului examen – proba scrisă – și lista persoanelor care candidează la funcția de judecător în temeiul vechimii în muncă. Atenționăm toți participanții să se prezinte cu 20 de minute mai înainte de începerea examenului și să posede cu ei buletinul de identitate. Vedeți listele:

Grupa I

Grupa II