Anunț: proba scrisă pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă