Aspecte privind colaborarea pe segmentul formării judiciare, discutate de către directorii INJ din Republica Moldova și INM din România

18. 09. 2018

Astăzi, 18 septembrie 2018, Diana Scobioală, Directorul Institutului Național al Justiției din Republica Moldova, a avut o întrevedere cu Cristina Rotaru-Radu, Directorul Institutului Național al Magistraturii din România. Agenda convorbirilor a inclus un schimb de vederi asupra aspectelor de cooperare între instituţiile pe care le conduc în vederea creşterii standardelor de calitate a formării şi promovării unor pregătiri de calitate a judecătorilor şi procurorilor de pe ambele maluri ale Prutului.

De asemenea, au fost discutate principalele proiecte bilaterale aflate în diferite stadii de realizare și impactul pe care acestea îl vor genera asupra formării pluraliste şi dobândirii unor noi cunoştinţe în domeniile de interes pentru cariera profesională a beneficiarilor INJ și INM. Printre acestea se numără lansarea în comun a unui curs electronic în domeniul justiţiei prietenoase copiilor care se va desfășura pe Platforma de instruire la distanță HELP a Consiliului Europei, și publicarea în România a unei culegeri de referate – referate care au fost susținute în această vară de audienții INJ și auditorii INM în cadrul concursului dedicat Centenarului Marii Uniri.

Totodată, Directorul Institutului Național al Justiției a adresat mulţumiri Directorului Institutului Național al Magistraturii pentru menținerea unei cooperări dinamice pe diverse dimensiuni, materializată, printre altele, și prin participarea Cristinei Rotaru-Radu, în calitate de membru al Comisiei pentru examenele de admitere, la procesul de selectare a viitorilor audienți ai Institutului Național al Justiției.