Atelier de lucru pentru adaptarea la ordinea juridică a Republicii Moldova a cursului HELP privind justiția în interesul copilului

26. 01. 2019

În vederea adaptării la ordinea juridică a Republicii Moldova a cursului HELP al Consiliului Europei privind justiția în interesul copilului, vineri, 25 ianuarie 2019, a fost organizat un atelier de lucru la care au participat experții ai CoE, judecători, procurori, reprezentanți ai instituțiilor abilitate în protecția drepturilor copilului, ai mediului academic și ai organizațiilor non-guvernamentale.

În deschidere, au vorbit șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, William Massolin, și șefa Direcției instruire și cercetare a Institutului Național al Justiției, Alexandra Nica, care au accentuat faptul că lansarea cursului se va face concomitent în două școli de magistratură – Institutul Național al Justiţiei din Republica Moldova și Institutul Național al Magistraturii din România. Astfel, grupul de beneficiari va fi unul mixt și va cuprinde reprezentanți ai profesiilor juridice de pe ambele maluri ale Prutului.

În cadrul workshopului au fost prezentate, de către experții CoE, cele mai bune practici în vederea adaptării cursului HELP la contextul național, ghidul CoE privind justiția în interesul copilului și al cursului HELP, resursele existente de instruire pentru profesioniștii din domeniul juridic privind justiția în interesul copilului etc.

Totodată, au fost discutate conținutul și aspectele importante ale celor nouă module ale cursului „Justiția în interesul copilului”. Elaborat în baza Programului european pentru educație în drepturile omului pentru practicieni în domeniul dreptului al Consiliului Europei, acesta va fi adaptat la cadrul legal național în domeniu de către tutorii din cele două țări. Ajustarea cursului conform legislației din Republica Moldova va fi efectuată de către formatorul INJ Violeta Cojocaru, decan al Facultății de drept al Universității de Stat din Moldova, dr. hab. în drept, prof. univ.

Acțiunea este parte a Proiectului Consiliului Europei „Protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual în Republica Moldova”.