A avut loc Adunarea Generală a EJTN

18. 06. 2018

În perioada 14-15 iunie 2018, la Varna, Bulgaria, și-a desfășurat lucrările cea de-a XXI-a Adunare Generală a Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN) a școlilor de magistratură din statele-membre ale Uniunii Europene.

În deschiderea evenimentului, participanții au fost salutați de Miglena Tacheva, Președintele Adunării Generale, Directorul Institutului Național al Justiției din Bulgaria, Wojciech Postulski, Secretarul General al EJTN, judecător, oficiali ai UE și ai autorităților publice din Bulgaria.

La lucrările Adunării Generale au luat parte reprezentanți ai tuturor instituțiilor de magistratură din statele membre ale Uniunii Europene, ai Comisiei Europene şi ai organizaţiilor internaţionale cu vocaţie în domeniul justiţiei. Delegaţia Institutului Național al Justiției din Moldova a fost reprezentată de către Diana Scobioală, Director, şi Valentina Conțescu, consilierul Directorului.

Participanții la acest for au discutat pe marginea unor subiecte de interes comun: raportul anual al Secretarului General, raportul anual al Comitetului de conducere, Rețeaua globală de integritate judiciară și formările în domeniul eticii judiciare, inteligența artificială (AI) și jurisprudența etc. Totodată, reprezentanții școlilor de magistratură cu statut de observator au evidențiat necesitatea participării acestora la activitățile propuse de EJTN și a existenței unui cadru eficient de cooperare între instituțiile de formare juridică.