A avut loc Adunarea Generală a EJTN

28. 06. 2019

Directorul Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, a participat la lucrările celei de-a XXII-a Adunare Generală a Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN) a instituţiilor de magistratură din statele membre ale Uniunii Europene.

Înaltul for s-a desfășurat în perioada 27-28 iunie 2019, la București, România și a întrunit reprezentanți ai școlilor de magistratură din statele membre ale Uniunii Europene, ai Comisiei Europene şi ai organizaţiilor internaţionale din sectorul justiţiei. Din delegația Institutului Național al Justiției la eveniment a mai luat parte Valentina Conțescu, șefa Direcției management instituțional.

Adunarea Generală a EJTN din acest an a fost deschisă de către Directorul Institutului Național al Magistraturii din România, Cristina Rotaru-Radu, și Secretarul General al EJTN, Wojciech Postulski.

Pe agenda evenimentului au fost incluse mai multe subiecte ce țin de raportul anual al Secretarului General, raportul anual al Comitetului de conducere, prezentarea planului strategic al EJTN pentru anii 2021-2023, aprobarea unor amendamente la Regulamentul de procedură al EJTN, schimb de programe și metode de formare judiciară etc. De asemenea, un nou Secretar General al EJTN, Markus Brückner, și Comitetul de pilotaj al EJTN au fost aleși pentru următorul mandat 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2022.

Menționăm că Institutul Național al Justiției are statut de membru-observator al Reţelei Europene de Formare Judiciară a școlilor de magistratură din statele-membre ale Uniunii Europene din 1 iulie 2016.