A avut loc reuniunea membrilor Consiliului de Coordonare a Proiectului implementat în comun de PNUD și INJ

15. 12. 2017

Astăzi, 15 decembrie, la Institutul Național al Justiției a avut loc ședința Consiliului de coordonare a proiectului PNUD „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor beneficiare care au mandat în domeniile ce țin de drepturile omului, justiție penală, guvernare și anticorupție, inclusiv ai Institutului Național al Justiției – partenerul strategic și beneficiarul-cheie al proiectului.

La ședință, Diana Scobioală, Directorul INJ, a făcut o sumarizare a activităților realizate de către Institut în decursul anului 2017, grație proiectului:

  • dezvoltarea profesională a reprezentanților INJ în cadrul unui program complex de instruire în domeniul drepturilor omului, în vederea sporirii nivelului de cunoștințe și consolidării abilităților pe dimensiunea respectivă;
  • elaborarea și demararea, în colaborare cu Institutul de Reforme Penale, a proiectului „Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi de comportament ale beneficiarilor INJ în abordarea persoanelor cu dizabilităţi psihosociale şi/sau intelectuale”, care urmărește consolidarea capacităților INJ de a asigura formarea competențelor necesare profesioniștilor din sectorul justiției în abordarea persoanelor cu deficiențe psihosociale și/sau intelectuale;
  • integrarea simulărilor de procese în cadrul cursului de formare inițială, pentru a asigura formarea practică a viitorilor judecători și procurori, bazată pe dezvoltarea de competențe;
  • introducerea testului psihologic electronic eliminatoriu pentru doritorii de a deveni audienți ai INJ în cadrul admiterii 2017;
  • implementarea procedurilor conform cerințelor sistemului de management integrat, după care, în luna martie 2018 – efectuarea auditului intern;
  • elaborarea Planului strategic al INJ pentru anii 2017-2020, prin care sunt stabilite ținte calibrate angajamentelor asumate de către subdiviziunile INJ.

De asemenea, în cadrul ședinței au fost puse în discuții perspectivele de implementare a următoarelor acțiuni în 2018.

Proiectul PNUD „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului”, lansat în 2015 cu suportul financiar al Guvernului Danemarcii, are ca obiectiv major îmbunătățirea protecției drepturilor omului și a supremației legii prin consolidarea capacităților instituționale ale actorilor-cheie în relația cu justiția și grupurile vulnerabile.