Candidații la funcții de judecători și procurori susțin examenul de absolvire

17. 03. 2023

Astăzi, 17 martie 2023, la Institutul Național al Justiției a început examenul de absolvire pentru candidații la funcții de judecător și de procuror, care au urmat cursul de formare inițială timp de 18 luni.

15 candidați la funcția de judecător și 20 de candidați la funcția de procuror vor susține proba scrisă și proba orală a examenului de absolvire. În perioada 17-20 martie 2023, viitorii absolvenți vor elabora acte procedurale în baza unor cauze reale, selectate aleatoriu de sistemul informațional. Astfel, candidații la funcția de judecător vor întocmi o hotărâre într-o cauză civilă și o sentință într-o cauză penală, iar candidații la funcția de procuror – un rechizitoriu și o ordonanță de încetare/clasare a procesului penal.

Evaluarea stagiului de practică pe care audienții INJ l-au realizat timp de 30 de săptămâni în instanțele judecătorești, organele procuraturii și de urmărire penală constituie etapa a doua a examenului de absolvire. Pe 5 și 6 aprilie 2023, viitorii absolvenți vor fi evaluați de către Comisia pentru examenele de absolvire potrivit criteriilor stabilite în Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea stagiului de practică al audienților INJ care candidează la funcții de judecător și procuror.

Atât proba scrisă, cât și cea orală vor fi înregistrate audio și video.