Componența

Eduard Ababei Vicepreşedinte al Curţii de Apel Bălţi, desemnat în componenţa Consiliului de Consiliul Superior al Magistraturii, preşedinte al Consiliului;

Sabina Cerbu Viceministru al Justiţiei, desemnată în componenţa Consiliului de Ministerul Justiţiei

BULAT Eduard Procuror, şef al Secţiei combatere trafic de fiinţe umane a Procuraturii Generale, desemnat în componenţa Consiliului de Procuratura Generală;

BĂIEŞU Sergiu Doctor habilitat în drept, profesor universitar, USM, desemnat în componenţa Consiliului de Senatul Universităţii de Stat din Moldova;

CATAN Liliana Judecător la Curtea Supremă de Justiţie, desemnat în componenţa Consiliului de Consiliul Superior al Magistraturii;

BEJENARU Iurie Judecător la Curtea Supremă de Justiţie, desemnat în componenţa Consiliului de Consiliul Superior al Magistraturii;

MIHAILA Viorica Judecător la Judecătoria Botanica, Chişinău, desemnat în componenţa Consiliului de Consiliul Superior al Magistraturii;

ENI Ghenadie Preşedinte al Curţii de Apel Cahul, desemnat în componenţa Consiliului de Consiliul Superior al Magistraturii;

BOSTAN Angela Judecător la Judecătoria Hînceşti, desemnată în componenţa Consiliului de Consiliul Superior al Magistraturii;

SPOIALĂ Alexandru Judecător la Judecătoria Ciocana, Chişinău, desemnat în componenţa Consiliului de Consiliul Superior al Magistraturii;

PEREVOZNIC Iurie Șef Secţie, Procuratura Generală, desemnat în componenţa Consiliului de Procuratura Generală;

MAŞNIC Eduard Pocuror al sectorului Buiucani, mun. Chişinău, desemnat în componenţa Consiliului de Procuratura Generală;

POPA Igor Procuror al sectorului Rîşcani, mun. Chişinău,  desemnat în componenţa Consiliului de Procuratura Generală;

Anul nasterii:
02 May 1968
Studii:

1993, Facultatea de Drept, USM

Grad de calificare:

 gradul II de calificare

Date privind activitatea profesională:
2012 până în prezent – lector la Facultatea de drept a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
2009 pînă în prezent – vicepreşedinte la Curtea de Apel Bălţi, preşedinte al Colegliului civil şi de contencios administrativ.
2005 până în prezent – judecător la Curtea de Apel Bălţi
1995 - 2005, judecător la Judecătoria Drochia.
1993 - 1995, stagiar şi consultant la Judecătoria Drochia.
1993 - Ministerul Justiţiei, secţia relaţii internaţionale.
Anul nasterii:
23 November 1985
Studii:
2009-2010, Masterat European în Drept şi Economie, Universitatea Erasmus, Facultatea de Drept (Rotterdam, Olanda), Universitatea din Bologna, Facultatea de Economie (Bologna, Italia)
2008-2010, Masterat în Drept Civil, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept 
2004-2008, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept
Grad de calificare:

licenţiată în drept

Date privind activitatea profesională:
2013 - prezent, Viceministru al Justiţiei
16.06.2011- mai 2013 Şef al Cabinetului Ministrului Justiţiei, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
16.08.2010-16.06.2011, Avocat stagiar, Biroul individual de avocaţi „Victor Burac”, 
07.07.2008-15.02.2009, Jurist (Departamentul Juridic), SA „MOLDCELL”, operator de telefonie mobilă
10.11.2007-30.06.2008, Operator, Serviciu Clientelă, Pedersen&Partners/Moldova
17.02.2007-17.03.2007, Asistent de proiect/Stagiu, American Bar Association Europe and Eurasia Law Initiative/Moldova
01.06.2006-01.12.2006, Consultant ONG, Programul Naţiunilor Unite, Dezvoltarea Societăţii Civile  (UNDP)
Anul nasterii:
16 May 1973
Studii:

1994, facultatea de drept, Universitatea de Stat „Al.I.Cuza” din Iaşi, România

Grad de calificare:
Distincţii:  Crucea „Pentru merit” de clasa a II-a (2014), Medalia „Meritul Civic” (2012), Medalie „Pentru Serviciu impecabil” de clasa a III-a (2011)
Date privind activitatea profesională:
2010 pînă în prezent – procuror, şef al Secţiei combatere trafic de fiinţe umane a Procuraturii Generale
2008 – procuror, şef al Secţiei prevenire şi combatere trafic de fiinţe umane a Procuraturii Generale
2006 – procuror, şef al Secţiei combaterea corupţiei a Procuraturii Anticorupţie
2005 – procuror, şef al Serviciului analiză şi prognoză al Procuraturii Anticorupţie
2004 – procuror, adjunct al procurorului sectorului Centru, mun. Chişinău
2003 – procuror, şef de serviciu în cadrul Procuraturii Anticorupţie
2001 – adjunct al procurorului judeţului Chişinău
1999 – ajutor superior al procurorului judeţului Chişinău
1997 – procuror în Procuratura de circumscripţie Chişinău
1994 – stagiar, ulterior ajutor al procurorului raionului Criulen
Anul nasterii:
07 August 1966
Studii:
1992, Faculatea Drept, Universitatea de Stat din Moldova
1999, Faculatea Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
Grad de calificare:

Doctor habilitat în drept

Date privind activitatea profesională:
2012 – pînă în prezent, decanul Facultăţii de Drept, USM
2010 – 2012 şeful Catedrei Drept Civil, Facultatea de Drept , USM
2000 – pînă în prezent, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, USM
1996 – 1999 lector superior, Facultatea de Drept, USM
1993 – pînă în prezent, avocat
1992 – 1995, lector, Facultatea de Drept, USM.
Anul nasterii:
30 November 1967
Studii:

1995, Facultatea de Drept, USM

Grad de calificare:

gradul II de calificare

Date privind activitatea profesională:
2013 – prezent judecător al Curţii Supreme de Justiţie a RM
2005 – 2013 judecător al Curţii de Apel Chişinău
1996 – 2005, judecător la Judecătoria din mun. Bălţi
Activitate non-juridică
1997- 2006 lector la Universitatea „A.Russo” din mun.Bălţi
Formator la Institutul Naţional al Justiţiei
Vicepreşedinte al Asociaţiei Judecătorilor din RM
Anul nasterii:
07 January 1965
Studii:

1991, Facultatea de Drept, USM

Grad de calificare:

gradul I de calificare

Date privind activitatea profesională:
2008 – pînă în prezent, judecător la Curtea Supremă de Justiţie
2004 – 2008, preşedinte la Judecătoria Buiucani mun. Chişinău
2003 – 2004, vicepreşedinte la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău
1994 – 2003, judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău
1991 – 1994, consultant la Judecătoria Buiucani mun. Chişinău
Distincţii: Medalia „Meritul Civic” (2005)
Anul nasterii:
03 April 1972
Studii:

1996, Faculatea Drept, Universitatea de Stat din Moldova

Grad de calificare:

Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii (2012)

Date privind activitatea profesională:
2002 până în prezent – judecător în cadrul Judecătoriei sectorului Botanica, mun. Chişinău.
1998-2002, specialist coordonator al Aparatului Consiliului Superior al Magistraturii.
1993-1998, specialist coordonator al Ministerului Justiţiei.
Anul nasterii:
29 April 1965
Studii:

1989, Facultatea de Drept, Institutul Juridic din or.Harcov, Ucraina

Grad de calificare:

2009, Diplomă de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii

Date privind activitatea profesională:
2011, 27 iulie – pînă în prezent, preşedinte al Curţii de Apel Cahul
2010 – pînă în prezent, judecător, Curtea de Apel Cahul
2002-2010, preşedinte al Judecătoriei Cahul
1999-2010, judecător, Judecătoria Cahul
1994-1999, procuror adjunct al raionului Cahul
1989-1994, anchetator superior al Procuraturii raionului Cahul

 

Anul nasterii:
10 October 1968
Studii:

1999, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

Grad de calificare:

gradul IV de calificare

Date privind activitatea profesională:

22.02.2013 – pînă în prezent, vicepreşedinte al Judecătoriei Hînceşti;2006  – pînă în prezent, judecător;2002-2006, şef al Oficiului de executare Hînceşti;1994 – 2002, executor judecătoresc, Judecătoria Hînceşti;1992-1994, grefier, Judecătoria Hânceşti.

Anul nasterii:
18 July 1980
Studii:

2002, Faculatea Drept, Universitatea de Stat din Moldova

Grad de calificare:

doctor în drept

Date privind activitatea profesională:
2009 – pînă în prezent, judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău
2005 – pînă în prezent, lector la Universitatea de Stat din Moldova
2003-2007, cercetător ştiinţific superior la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI
 
Anul nasterii:
30 June 1966
Studii:

1993, Facultatea de Drept, USM

Grad de calificare:
 
Date privind activitatea profesională:
2010 – pînă în prezent, şef de secţie, Procuratura Genrală
2008 -2010, şef-adjunct de secţie, Procuratura Genrală
2003 – 2008, avocat parlamentar, Centrul pentru Drepturile Omului
2000 – 2003, şef-adjunct de secţie, Procuratura Genrală
1993 – 2000, ajutor superior al procurorului sectorului Rîşcani, mun. Chişinău
Anul nasterii:
07 January 1974
Studii:

1997, Facultatea de Drept, ULIM

Grad de calificare:

consilier juridic de rangul III

Date privind activitatea profesională:
2010 – pînă în prezent, procuror al sectorului Buiucani, mun. Chişinău
2008-2010, procuror al raionului Străşeni
2007-2008, procuror interimar al raionului Străşeni
2004-2007, procuror adjunct al procurorului raionului Străşeni
2000-2004, ajutor superior al procurorului raionului Ialoveni
1998-2000, ajutor al procurorului raionului Ialoveni
1997-1998, ajutor interimar al procurului raionului Ialoveni
Distincţii: Diplomă de Onoare a Procuraturii de categoria I
Anul nasterii:
12 August 1976
Studii:

1981, Facultatea de Drept, USM

Grad de calificare:

licenţiat în drept

Date privind activitatea profesională:
2012 – pînă în prezent, procuror al sect. Rîşcani, mun. Chişinău
2012– 2011, procuror pentru misiuni speciale din cadrul Procuraturii Generale
2011 – 2010, procuror al Secţiei exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale a Procuraturii Generale
2010 – 2002, Secţia exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale a Procuraturii Generale; procuror secţie; procuror, şef-adjunct secţie; procuror, şef secţie
2001 – 2009, ajutor interimar, anchetator în Procuratura sectorului Rîşcani, mun. Chişinău
Distincţii: departamentale