Conferință internațională: recuperarea cheltuielilor judiciare în procesul penal

28. 09. 2017

Pe 27 septembrie curent, la Chișinău, și-a desfășurat lucrările conferința internațională „Recuperarea cheltuielilor judiciare în procesul penal”.

Organizatorii conferinței – Procuratura Generală, Ministerul Justiției al Republicii Moldova, Asociația Procurorilor și Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ) – și-au propus să supună dezbaterilor publice subiectul ce vizează recuperarea cheltuielilor suportate de stat în timpul urmăririi penale și în procesul judecării cauzelor penale.

Evenimentul a reunit oficiali, judecători, procurori, reprezentanți ai instituțiilor de drept și ai societății civile, precum și experți internaționali din Estonia, Germania, Letonia și România.

Pe agenda discuțiilor, moderate de Diana Scobioală, Directorul Institutului Național al Justiției, și Sergiu Băieșu, Decanul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, au fost incluse teme ce țin de cadrul legal național privind procedura de plată a cheltuielilor judiciare în procesul penal, precum și practica Estoniei, Germaniei, Letoniei și a României în acest domeniu.

În urma dezbaterilor, participanții la conferință au adoptat o Rezoluție privind crearea unui grup de lucru interinstituțional care să elaboreze proiecte de legi pentru a ajusta legislația și practicile naționale la cele europene.