Conferință națională dedicată respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități mentale

28. 06. 2017

Astăzi, 28 iunie, Institutul Național al Justiției (INJ) este gazda conferinței naționale „Deficiențe și soluții în asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități mentale aflate în instituțiile psihiatrice și psihoneurologice din Republica Moldova. Împreună pentru o societate fără bariere”.

Evenimentul are ca scop identificarea soluțiilor de depășire a problemelor ce țin de asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități mentale din instituțiile psihiatrice și psihoneurologice din țara noastră.

În deschidere, Diana Scobioală, Directorul INJ, a salutat participanții – reprezentanți ai autorităților publice și ai societății civile – și a accentuat faptul că ușile Institutului Național al Justiției sunt deschise pentru astfel de activități, mai ales că sediul acestuia este adaptat, în mare parte, nevoilor persoanelor cu dizabilități.

În cadrul sesiunilor organizatorii își propun să elucideze starea de fapt cu referire la respectarea drepturilor și libertăților persoanelor cu dizabilități mentale (dreptul la un trai decent, dreptul de a nu fi supus relelor tratamente, dreptul la viața privată și de familie, dreptul la sănătatea reproductivă, dreptul la consimțământul informat de a fi supus tratamentului și dreptul la sănătate, dreptul la proprietate etc.). De asemenea, vor fi puse în discuție procesul de dezinstituționalizare, ca măsură de asigurare a respectării garanțiilor Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, și soluționarea carențelor în domeniu.

Lucrările conferinței sunt organizate de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM), cu susținerea Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA).