Conferința anuală a rețelei HELP a reunit reprezentanți ai instituțiilor de formare a juriștilor

25. 06. 2018

În zilele de 21 și 22 iunie 2018, la Strasbourg, a avut loc Conferința anuală a rețelei europene de formare a juriștilor în domeniul drepturilor omului, cu genericul „O formare de calitate pentru hotărâri judecătorești de calitate”.

În cadrul evenimentului, reprezentanți ai instituțiilor de formare judiciară din statele membre ale Consiliului Europei au pus în discuții subiecte privind posibilităţile de îmbunătăţire a impactului formării profesionale, implementarea eficientă la nivel naţional a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, precum şi asigurarea unei cooperări efective între toate instituţiile naţionale şi internaţionale.

Din partea Institutului Național al Justiției, la conferință au participat Diana Scobioală, Director, coordonator național al Programului HELP în Republica Moldova, și Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare, tutore național.

În prezentarea sa, Diana Scobioală a vorbit despre bunele practici și experiența instituției pe care o conduce în derularea cursurilor electronice în parteneriat cu Programul HELP, Republica Moldova fiind una dintre țările de referință din rândul statelor care implementează e-Learning-ul. În acest context, au fost lansate cu succes patru cursuri la distanță în domeniul drepturilor omului, menite să-i servească, în activitatea lor profesională, pe judecători, procurori și alte categorii de beneficiari. De asemenea, Directorul INJ a remarcat faptul că instruirile la distanță pilotate prin intermediul Programului HELP sunt transpuse pe platforma ILIAS a Institutului și incluse în Planul de formare la distanță al INJ pe anul curent.

Conferința anuală a rețelei HELP a fost organizată de Consiliul Europei, sub auspiciile Programului european pentru formarea juriştilor în domeniul drepturilor omului. Participarea reprezentanților INJ la eveniment fost posibilă grație suportului Programului Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de justiţie penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”.