Conferința internațională „Politici lingvistice și prevenirea conflictelor”

04. 06. 2018

Pe 31 mai 2018, la Universitatea din Oslo, Norvegia, a avut loc conferinţa internațională „Politici lingvistici și prevenirea conflictelor”, dedicată aniversării a XX-a de la lansarea Recomandărilor Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale (HCNM) privind drepturile lingvistice ale minorităților naționale.

Evenimentul a reunit practicieni, academicieni și reprezentanți ai mai multor state pentru a pune în dezbatere politici eficiente de prevenire a conflictelor și pentru a împărtăși bunele practici în aplicarea politicilor legate de limbă. De asemenea, în cadrul sesiunilor, responsabilii pe educație ai autorităților de resort din statele participante au prezentat experiența națională în asigurarea dreptului la educație în limba maternă a minorităților etnice.

Din partea Institutului Național al Justiției la eveniment a participat Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare.

În cadrul conferinţei a fost lansat volumul „Politici lingvistice și prevenirea conflictelor” care oferă exemple de bune practici și îndrumări statelor să-și dezvolte politici lingvistice care ar contribui la pacea interetnică.

Recomandările de la Oslo sunt utilizate pe larg la prevenirea conflictelor, la protejarea și promovarea drepturilor lingvistice în societățile multietnice, reducând, astfel, tensiunile interetnice și fortificând coeziunea și integrarea socială a minorităților.