Directorul INJ a avut o întrevedere cu Președintele ANI

12. 07. 2018

Directorul Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, s-a întâlnit azi, 12 iulie 2018, cu Președintele Autorității Naționale de Integritate, Rodica Antoci. Discuţiile s-au axat, în mare parte, pe domeniul identificării unor tangenţe de colaborare, în interesul fortificării eforturilor pentru instruirea persoanelor care activează în sectorul justiției.

În acest context, Directorul Institutului Național al Justiției a vorbit despre modul de funcționare a instituției pe care o conduce, și despre procedeele de formare pe cele două segmente esențiale: instruirea inițială a audienților și instruirea continuă a judecătorilor și procurorilor aflați în funcție, precum și a altor specialiști. În particular, s-a convenit asupra desfășurării unor sesiuni de instruire adresate judecătorilor și procurorilor în scopul aplicării corecte a noii legislații în domeniul integrității profesionale și prevenirii corupției.

Se preconizează ca o atare colaborare să fie dezvoltată mai mult anul viitor, specificându-se din timp criteriile și condițiile care se impun.

La întrevedere au mai participat Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare din cadrul INJ, și Viorel Sochirca, șeful Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor de la ANI.