Directorul INJ participă la Academia internațională a rectorilor

24. 08. 2019

Directorul Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, participă la prima ediție a Academiei internaționale a rectorilor și prorectorilor „Eficientizarea sistemului educațional universitar și al cercetării științifice în contextul interacțiunii sistemelor educaționale naționale din țările CSI”.

Evenimentul se desfășoară în perioada 23-27 august 2019, la Vadul lui Vodă, și întrunește reprezentanți ai mai multor instituții de învățământ superior atât din țările Comunității Statelor Independente, cât și din spațiul european.

Academia de vară a fost deschisă de către Gheorghe Avornic, Rector al Universității de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”, Adrian Lebedinschi, Președinte al Comisiei parlamentare „Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media”, Corneliu Popovici, consilier în domeniul educației, culturii și cercetării, Președinția Republicii Moldova, Andrei Chiciuc, Președinte al Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare, Grigore Belostecinic, Rector al Academiei de Studii Economice, Președinte al Consiliului Rectorilor din Moldova, etc.

În intervenția sa, Directorul Institutului Național al Justiției a prezentat instituția pe care o conduce, punând accent pe formările oferite de către unicul centru de instruire judiciară din Republica Moldova. Totodată, Diana Scobioală a menționat interesul constant al INJ pentru programele universitare ale facultăților de drept, pentru a evita dublarea acestora în timpul instruirii iniţiale a viitorilor judecători și procurori.

În cadrul Academiei de vară sunt preconizate mese rotunde și ateliere de lucru privind tendințele actuale în învățământul superior din Republica Moldova și țările CSI, reformele eficiente în sistemul educațional universitar, direcțiile strategice inovative de dezvoltare și cercetare în perioada 2019-2025, strategii didactice moderne, mentorat și coaching în sistemul de învățământ superior etc.

Academia internațională a rectorilor și prorectorilor, ediția I, este organizată de Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Consiliul Rectorilor din Republica Moldova și Universitatea Americană din Moldova.