Directorul INJ a participat la Open Day Moldova de la Strasbourg

05. 12. 2017

Luni, 4 decembrie, Diana Scobioală, Directorul Institutului Național al Justiției, a participat la Open Day Moldova, eveniment dedicat țării noastre și organizat la Strasbourg de către Direcția Generală pentru Programe a Consiliului Europei și Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei.

Reuniunea a avut drept obiectiv evaluarea primelor rezultate ale implementării Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020, lansat oficial la Chișinău, în luna mai a acestui an.

În discursul său, Diana Scobioală a vorbit despre rolul esențial al magistraților, procurorilor, precum și al altor persoane care activează în sectorul justiției, în protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Dumneaei a punctat activitățile implementate cu ajutorul Consiliului Europei în cadrul mai multor proiecte și impactul acestora la pregătirea profesională a beneficiarilor Institutului Național al Justiției. Totodată, Diana Scobioală a subliniat importanța fortificării relațiilor de cooperare interinstituțională a școlilor de magistratură din Parteneriatul Estic în domeniul instruirii judecătorilor și procurorilor și împărtăşirea bunelor practici pe acest segment.

Planul de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020 a fost adoptat de către Delegaţii Comitetului de Miniştri al CoE la 1 februarie 2017 şi are drept scop susţinerea implementării reformelor în domeniile prioritare, precum combaterea corupției și spălării banilor, sporirea independenței și eficacităţii sistemului judiciar, lupta împotriva relelor tratamente și a impunității, consolidarea libertăţii presei și a măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului.