Directorul INJ a participat la reuniunea finală a Comitetului Director pentru implementarea PA CoE 2017-2020

02. 10. 2020

Astăzi, 2 octombrie 2020, a avut loc reuniunea finală a Comitetului Director pentru monitorizarea implementării Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020. Ședința s-a desfășurat în regim online și a întrunit experți ai Consiliului Europei și reprezentanți ai instituțiilor naționale de resort.

În intervenția sa, Diana Scobioală a declarat că Institutul Național al Justiției își menține poziția la capitolul reformă judiciară și pledează în continuare pentru ca unica modalitate de accedere în funcțiile de judecător și de procuror să fie prin intermediul INJ așa cum a fost gândit la etapa fondării sale. Totodată, dumneaei a vorbit despre realizările Institutului Național al Justiției în implementarea proiectelor și acțiunilor ce îi revin în competență și care au fost incluse în Planul de acțiuni al CoE 2017-2020, precum și despre prioritățile noului proiect al Planului de acțiuni CoE care urmează a fi demarat în perioada 2021-2024.

În prezent, Institutul Național al Justiției este beneficiar a cel puțin 7 proiecte inițiate de Consiliul Europei, în cadrul cărora a efectuat numeroase activități de formare, conferințe, ateliere de lucru, precum și alte evenimente ce acoperă domeniile prioritare de protecție a drepturilor omului referitoare la prevenirea și combaterea criminalității economice, consolidarea eficienței și calității sistemului judiciar, combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor, asigurarea accesului femeilor la justiție, protecția împotriva discriminării ș.a. De asemenea, în vederea consolidării capacităților beneficiarilor în aceste domenii, a adaptat la ordinea juridică internă 10 cursuri HELP la care au participat 1232 de specialiști din domeniul dreptului.

Rezultatele parteneriatului INJ-CoE pot fi vizualizate AICI.