Directorul INJ, prezent la cea de-a V-a aniversare a Academiei de Justiție din Armenia

17. 09. 2018

Directorul Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, a participat recent la cea de-a V-a aniversare a Academiei de Justiție din Republica Armenia – instituție care pregătește viitori judecători, procurori și anchetatori și care livrează instruiri continue profesioniștilor din sistemul de drept.

Evenimentul a întrunit reprezentanți ai școlilor de magistratură din Belarus, Federația Rusă, Kazahstan, Moldova, Ucraina și Uzbekistan. Pe lângă prezentarea managementului instituţional, a realizărilor şi a provocărilor privind procesul de formare a beneficiarilor Academiei de Justiție din Republica Armenia, reuniunea a urmărit identificarea noilor direcții de cooperare academică și facilitarea schimbului de bune practici între instituțiile de formare judiciară.

În cadrul discursului de felicitare, Diana Scobioală a menționat evoluția de succes a relațiilor de colaborare între Institutul Național al Justiției din Republica Moldova și Academia de Justiție din Armenia, fundamentate pe viziuni și obiective comune, precum și pe intenția reciprocă de conjugare a eforturilor în vederea atingerii acestora. Totodată, Directorul INJ și-a exprimat convingerea că activitățile comune aduc un plus valoare formării profesioniștilor din sectorul justiției din diferite țări, reiterând intenția de a continua și de a consolida parteneriatul stabilit între instituțiile de formare judiciară din Republica Moldova și Republica Armenia.