Echipa de experți ai Consiliului Europei în vizită la INJ

21. 09. 2017

În perioada 19-21 septembrie curent, la Chișinău se află în vizită o echipă de experţi contractaţi de către Consiliul Europei pentru discuții cu reprezentanții organelor de resort în vederea evaluării acțiunilor de implementare a Strategiei de reformare a sectorului justiției 2011-2016.

Joi, 21 septembrie, experții Diana Kovatcheva, Lorena Bachmaier și Oxana Guțu s-au întâlnit cu Diana Scobioală, Directorul Institutului Național al Justiției (INJ), și Valentina Conțescu, consilierul Directorului.

În cadrul întrevederii accentul a fost pus pe reformarea și eficientizarea activității Institutului Național al Justiției. În context, s-a vorbit despre modificarea Legii privind Institutul Național al Justiției și a cadrului normativ intern, instruirea inițială a viitorilor judecători și procurori și modalitatea de admitere la INJ, dezvoltarea profesională a judecătorilor și procurorilor aflați în funcție, formarea de formatori pentru instruirea inițială și continuă etc.

Experții au fost interesați de acțiunile întreprinse pentru revizuirea curriculum-urilor elaborate în cadrul Institutului pentru a evita dublarea programei universitare a facultăților de drept, dar și despre planuri de formare continuă realizate în conformitate cu necesitățile de instruire a judecătorilor, procurorilor și a altor actori din sectorul justiției.

Un alt subiect abordat la ședință a vizat unificarea sistemului de accedere în profesia de judecător și instituirea unor condiții unitare pentru verificarea cunoștințelor candidaților la această funcție.