Formatorii INJ participă la seminarul privind metodologia argumentării juridice în activități de simulare

29. 11. 2021

Cercetarea, raționamentul și scrierea juridică sunt abilități esențiale pentru orice profesionist din domeniul dreptului, mai cu seamă pentru audienții INJ antrenați în procese de simulare. Pentru a ști cum să-i învețe pe viitorii judecători și procurori să-și motiveze hotărârile, un grup de formatori ai Institutului Național al Justiției participă astăzi, 29 noiembrie 2021, la seminarul „Metodologia privind aplicarea raționamentului judiciar în cadrul instruirilor prin activități simulative”.

Evenimentul a început cu mesaje de salut din partea Directoarei INJ, Diana Scobioală, a managerului de proiect, PNUD Moldova, Valentin Roșca, și a membrului Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, Evghenii Goloșceapov.

Cursul de formare formatori, facilitat de Kanstantsin Dzehtsiarou, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea din Liverpool (Marea Britanie), și Petru Balan, magistru în drept, avocat, formator INJ, are drept obiective ca participanții să cunoască noile cerințe ale metodologiei instruirilor prin activități simulative, să analizeze conceptul raționamentului juridic în calitate de parte integrantă a metodologiei, și să obțină abilitățile necesare pentru aplicarea prevederilor metodologiei ajustate la capitolul raționamentului juridic.

Metodologia privind aplicarea raționamentului judiciar în cadrul instruirilor prin activități simulative are la bază elemente ce țin de integrarea unui modul de argumentare juridică în programul de procese simulate al formării inițiale la INJ și de structurare în seminare care să acopere nouă domenii distincte.

Evenimentul este organizat de Institutul Național al Justiției ca parte a proiectului  „Suport pentru reforma sectorului justiției în Moldova – Consolidarea capacităților naționale în oferirea instruirii eficiente bazate pe competențe pentru profesioniștii din domeniul juridic”, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu suportul financiar al Guvernului SUA.