A fost lansat un nou curs de instruire la distanță pentru judecători, procurori și avocații care acordă asistența juridică garantată de stat

26. 04. 2017

Cursul-pilot de instruire la distanță „Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului” a fost lansat azi, 26 aprilie, la Institutul Național al Justiției (INJ).

Organizat de INJ în parteneriat cu Programul European al Consiliului Europei pentru instruirea profesioniștilor din domeniul Drepturilor Omului (HELP), cursul este destinat judecătorilor, procurorilor și avocaților care prestează asistență juridică garantată de stat.

La deschidere, Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare a Institutului Național al Justiției, și Eva Gutjahr, șefa adjunctă a Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, au apreciat pozitiv evenimentul care face parte din Proiectul Consiliului Europei „Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova”, finanțat de Guvernul Danemarcei.

În cadrul lansării, Ana Medarska-Lazova, ofițer de proiect HELP, Direcția Implementare Națională a Drepturilor Omului, Directoratul General Drepturile Omului și Statul de Drept, Margarita Galstyan, manager de proiect, și tutorii naționali ai Programului HELP – Alexandra Nica și Boris Talpă, șef al Centrului de informații juridice al INJ, judecător detașat, – au vorbit despre rețeaua, obiectivele, activitățile și metodologia Programului HELP, despre Ghidul HELP privind metodologia de instruire a juriștilor în domeniul drepturilor omului, cooperarea INJ cu Programul HELP și perspectivele viitoare, precum și despre cursul propriu-zis.

Astfel, programul de instruire electronică în domeniul urmăririi penale, cu o durată de 24 de ore academice, se va desfășura pe Platforma de instruire la distanță HELP, în perioada 26.04.2017 – 18.06.2017. Participanții vor parcurge șase capitole – Ancheta sub acoperire, Percheziție, Detenție, Tratament în detenție, Proces echitabil, Ancheta efectivă – și vor găsi prezentări, ecrane interactive, teste de evaluare a cunoștințelor, scenarii și exerciții de reflexie. După susținerea unui test final, aceștia vor fi certificați în comun de CoE și INJ, iar, la necesitate, pot consulta din nou programul electronic pentru a-i ajuta în activitatea lor profesională.

Menționăm că acest curs este al doilea organizat de Programul HELP în cooperare cu Institutul Național al Justiției din Moldova. Primul curs online, „Introducere în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Europeană a Drepturilor Omului”, a fost activ în perioada 16 octombrie – 1 decembrie 2015, având drept obiective cunoașterea de către participanți (judecători și procurori) a principiilor esențiale ale CEDO și ale protocoalelor aferente, înțelegerea modului de implementare a Convenţiei la nivel naţional, familiarizarea cu felul general de funcţionare a Curţii de la Strasbourg şi a jurisprudenţei acesteia etc.