Funcția vacantă: Specialist principal, Secția relații internaționale

13. 10. 2022

Institutul Național al Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante:

Specialist principal, Secția relații internaționale

(1 funcție perioadă nedeterminată)

Concursul pentru selectarea candidaților la funcția de specialist principal, Secția relații internaționale, include:

– competiția dosarelor;

– proba interviului.

Sarcinile de bază ale funcției vacante:

 • identifică aspecte de cooperare cu instituţii/organizaţii naţionale şi internaţionale, inclusiv cu şcoli de magistratură din străinătate;
 • facilitează implementarea proiectelor de asistenţă externă;
 • elaborează proiectul acordurilor de colaborare ale INJ cu instituţii/organizaţii naţionale şi internaţionale şi pregăteşte procesul de semnare a acestora;
 • studiază posibilităţile de participare ale INJ în cadrul diferitor programe naţionale şi internaţionale pe segmentul de interese comun;
 • organizează vizitele delegaţiilor INJ în străinătate;
 • organizează întrevederile, întrunirile cu partenerii de dezvoltare  ai INJ;
 • păstrează materialele şi rapoartele de informare privind rezultatele deplasărilor în străinătate;
 • efectuează traduceri din/în limba engleză.

Condițiile de participare la concurs:

 • cunoaşterea legislaţiei din domeniul justiţiei;
 • cunoașterea limbii engleze, nivel avansat;
 • cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională, constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Actele ce urmează a fi prezentate:

 • cerere de participare la concurs conform Anexei nr. 1;
 • scrisoare de motivare și curriculumul vitae (CV);
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii și certificatelor de participare la cursuri de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs în Secția resurse umane, biroul 101, Institutul Național al Justiției, str. Serghei Lazo 1, mun. Chișinău sau la adresa: resurseumane@inj.gov.md.

Data-limită de depunere a dosarelor: 2 noiembrie 2022, ora 17.00.

Informații suplimentare la tel. 022 233119.

După examinarea dosarelor și a condițiilor de participare la concurs informațiile privind data, ora și locul desfășurării probei interviu vor fi plasate pe pagina web a INJ (www inj.gov.md) și vor fi aduse la cunoștința fiecărui candidat admis la proba interviu.