Funcție vacantă: Specialist principal (economist), Secția economico-financiară

19. 08. 2022

Institutul Național al Justiției anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante:

Funcția vacantă: Specialist principal (economist), Secția economico-financiară

(1 funcție perioadă nedeterminată)

Concursul pentru selectarea candidaților la funcția de Specialist principal, Secția economico-financiară include:

– competiția dosarelor;

– proba interviului.

Sarcinile de bază ale funcției vacante:

 • asigură planificarea bugetului Institutului Naţional al Justiţiei, analiza executării lui şi raportarea pe programe;
 • asigură elaborarea bugetului pe programe, CBTM şi alte planificări pe diferite componente ale bugetului, estimează cheltuielile necesare pentru activitatea Institutului, execută elaborarea bugetului pe programe;
 • ţine evidenţa cheltuielilor bugetare, veniturilor şi cheltuielilor mijloacelor speciale, alte mijloace;
 • participă la elaborarea caietelor de sarcini în privinţa serviciilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor de instruire continuă, precum şi elaborează tarife (costuri) pentru prestarea serviciilor de instruire continuă contra plată;
 • întocmeşte şi prezintă rapoarte privind gestionarea bugetelor pe programe, rapoarte privind realizarea acţiunilor preconizate în Planul de Acţiuni, Strategii de dezvoltare;
 • este responsabil de întocmirea proiectelor de modificare a schemei de încadrare, alte calcule a necesarului de mijloace financiare în cazul modificării legislaţiei cu privire la retribuirea muncii;

Condițiile de participare la concurs:

 • superioare de licenţă/echivalente în domeniul economic;
 • să posede cunoştinţe temeinice în sistemul finanţelor şi contabilitate;
 • să posede cunoştinţe solide în ceea ce priveşte legislaţia privind domeniile finanţelor şi contabilitate;
 • cunoașterea limbii române;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, 1C: Enterprise 8.1, 8.3, Revspa.exe., Finansist, Internet şi alte programe informaţionale;

Actele ce urmează a fi prezentate:

 • cererea de participare la concurs conform Anexei;
 • scrisoarea de motivare și curriculumul vitae ( CV);
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii și certificatelor de participare a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs în Secția resurse umane, biroul 101, Institutul Național al Justiției, str. Serghei Lazo 1, mun. Chișinău.

Data-limită de depunere a dosarelor: 2 septembrie 2022, ora 17.00.

Informații suplimentare la tel. 022 233119 sau la adresa: resurseumane@inj.gov.md

După examinarea dosarelor și a condițiilor de participare la concurs informațiile privind data, ora și locul desfășurării probei interviu vor fi plasate pe pagina web a INJ (www inj.gov.md) și vor fi aduse la cunoștința fiecărui candidat admis la proba interviu.