A III-a reuniune a Rețelei instituțiilor de formare judiciară din Europa de Sud-Est „Statul de drept în cadrul procesului de extindere și cooperare regională”

26. 11. 2018

A III-a reuniune a Rețelei instituțiilor de formare judiciară din Europa de Sud-Est „Statul de drept în cadrul procesului de extindere și cooperare regională” a avut loc în perioada 21-22 noiembrie 2018, la Zagreb, Croația.

Evenimentul a întrunit reprezentanți ai instituțiilor de formare judiciară și ai sistemului de drept din mai multe state: Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Croația, Kosovo, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia, Republica Turcia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Institutul Național al Justiției din Republica Moldova a fost reprezentat de către audienta Cristina Novac, candidat la funcția de procuror.

În cadrul reuniunii au fost discutate diverse aspecte privind statul de drept ca o condiție sine qua non pentru stabilitatea economică și politică, cooperarea regională în domeniul formărilor judiciare și împărtășirea de bune practici pe acest segment, procesul de selecție și evaluare a formatorilor, precum și conlucrarea între instituțiile de formare judiciară la crearea, aprobarea și evaluarea programelor și activităților de instruire.

Reuniunea Rețelei instituțiilor de formare judiciară din Europa de Sud-Est „Statul de drept în cadrul procesului de extindere și cooperare regională” a fost organizată sub egida Consiliului Cooperării Regionale (RCC).