Implementarea unui nou remediu pentru soluționarea condițiilor de detenție în Republica Moldova

26. 10. 2018

Un grup alcătuit din judecători de instrucție și reprezentanți ai sistemului penitenciar au participat joi, 25 octombrie 2018, la cursul de formare continuă dedicat implementării unui nou remediu pentru soluționarea condițiilor de detenție în Republica Moldova.

Evenimentul a fost deschis de către Oleg Rotari, Agentul Guvernamental al Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Diana Scobioală, Directorul Institutului Național al Justiției, William Massolin, Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, și Pavlo Pushkar, Șeful Departamentului pentru executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului din cadrul Consiliului Europei. Dumnealor au salutat prezența experților și a participanților, subliniind importanța implementării noului remediu restaurator și compensator în vederea redresării condițiilor de detenție în Republica Moldova.

În cadrul trainingului de formare profesională au fost abordate mai multe subiecte ce țin de aplicarea de către judecătorii de instrucție a noului remediu privind soluționarea condițiilor de detenție conform legii care va intra în vigoare din ianuarie 2019, cooperarea Departamentului pentru executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului din cadrul Consiliului Europei cu Agentul Guvernamental la CtEDO, precum și experiența Bulgariei în implementarea remediului național pentru ameliorarea condițiilor de detenție, inclusiv dificultățile întâmpinate în timpul implementării și soluțiile de depășire ale acestora etc.

Sesiunile de instruire au fost asigurate de Oleg Rotari, Agentul Guvernamental al Republicii Moldova la CtEDO, Tatiana Cojocaru, jurist la Departamentul pentru executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului al Consiliului Europei, Directoratul General Drepturile Omului şi Statul de Drept, și Maria Dimitrova, Agentul Guvernamental al Bulgariei la CtEDO.

Activitatea de instruire a fost organizată de Institutul Național al Justiției și Consiliul Europei în cadrul Programului CoE „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”.