INJ și CoE au desfășurat activități de instruire destinate judecătorilor, procurorilor, asistenților judiciari și grefierilor

09. 11. 2018

În perioada 7-8 noiembrie 2018, Institutul Național al Justiției, în parteneriat cu Oficiul Consiliului Europei în Moldova, a desfășurat două activități de instruire la care au participat atât judecători și procurori, cât și asistenţi judiciari și grefieri.

Printre formatorii cursului de instruire „Introducere în Convenția Europeană a Drepturilor Omului” s-au numărat Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, Directorul Institutului Național al Justiției, Mihai Poalelungi, Președintele Curții Constituționale, Oleg Rotari, Agent Guvernamental al Republicii Moldova la CtEDO, Ion Chirtoacă, judecător detașat, formator INJ, Valentin Roșca, doctor în drept, formator INJ, Dumitru Obadă, șeful Secției didactico-metodică și formare formatori, procuror detașat, și Ion Caracuian, procuror-șef al Secției combatere tortură din cadrul Procuraturii Generale.

Destinat asistenților judiciari și grefierilor, seminarul de două zile a urmărit dezbaterea subiectelor ce țin de interpretarea și aplicarea Convenției Europene a Drepturilor Omului în ordinea juridică internă; surse de informare privind jurisprudența Curții Europene; caracterul cererilor depuse la CtEDO și jurisprudența recentă a CtEDO, inclusiv în cauzele versus Republica Moldova; dreptul la un proces echitabil, dreptul la libertate și siguranță etc.

„Standardele internaționale în domeniul combaterii torturii, tratamentului inuman sau degradant” a fost genericul atelierului de lucru desfășurat în aceeași perioadă pentru un grup de judecători și procurori.

Sesiunile de instruire au fost asigurate de Levan Meskhoradze, consultant al Consiliului Europei, și Ion Caracuian, procuror-șef al Secției combatere tortură din cadrul Procuraturii Generale. Dumnealor au prezentat, în mod comparat, noțiunile de tortură, tratament inuman și degradant prin prisma jurisprudenței CtEDO și a legislației Republicii Moldova, abordând mai multe aspecte în domeniu. Totodată, atelierul de lucru a combinat caracterul teoretic cu cel practic, participanții având posibilitatea, pe lângă acumularea noilor cunoștințe, să analizeze și să interpreteze diverse studii de caz asociate acestei tematici .

Activitățile de instruire au fost organizare de către INJ și CoE în cadrul Programului Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova” finanțat de Guvernul Norvegiei.