INJ invită la un curs de instruire la distanță în domeniul antidiscriminării

17. 09. 2018

Stimați beneficiari ai INJ!

Vă invităm să participați la cursul HELP în domeniul antidiscriminării, adaptat pentru reprezentanții sistemului de drept din Republica Moldova în cadrul Proiectului PGG ,,Susținerea eforturilor naționale pentru prevenirea și combaterea discriminării în Moldova” cu suportul financiar al Uniunii Europene.

Ore de instruire: 20

Participanți: 5 judecători, 9 asistenți judiciari, 8 grefieri, 8 avocați care prestează asistență juridică garantată de stat.

Perioada de înscriere la curs: 17.09.2018-30.09.2018

Perioada activă a cursului: 09.10.2018-30.10.2018

Echipamentul necesar cursantului: computer (laptop, tabletă), boxe sau căști, conexiune la internet.

Descrierea generală a cursului: Cursul are drept scop familiarizarea participanților cu noile tendințe în materia interzicerii discriminării în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului. Urmând unitățile de conținut, participanții vor dezvolta abilități de lucru cu prevederile convenționale în materia nediscriminării, vor putea aplica corect jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în cazurile de discriminare pe criteriu de rasă, culoare, limbă, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere sau naștere; în situațiile de discriminare pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen, precum și în caz de discriminare pe criteriu de dizabilitate.

Modul de testare: testare obligatorie.

Certificarea: beneficiarii instruirii vor primi certificate, emise de HELP, care atestă  participarea lor la acest curs.

Tutorii cursului: Olga Dorul - doctor în drept, conferențiar universitar, formator INJ, Dumitru Sliusarenco - avocat.

 

Aplică aici la curs!