INJ lanseaza un curs de instruire la distanță!

13. 11. 2017

Stimaţi beneficiari ai INJ,

Vă anunțăm cu plăcere că INJ  Vă oferă posibilitatea de a participa la un curs e-learning pe platforma de instruire la distanță ILIAS a INJ.

Denumirea cursului: „Specificul psihologic și particularitățile audierii victimelor traficului de ființe umane”.

Ore de instruire: 8 ore.

Participanţi:  judecători și  procurori, colaboratori ai instanțelor de judecată și consultanți ai procurorului

Perioada de înscriere la curs: 13.11.2017 – 16.11.2017.

Perioada activă a cursului: 20.11.2017 – 01.12.2017.

Echipamentul necesar cursantului: computer, boxe sau căști, conexiune la internet.

Descrierea generală a cursului:

Acest curs face parte dintr-un program de instruire la distanţă destinat procurorilor, judecătorilor şi altor profesionişti din sectorul justiţiei. Conceptul cursului reiese din analiza practicilor și, la rândul său, indică necesitatea suplinirii informației juridice cu informații din domeniul psihologiei judiciare, în particular fiind vorba despre psihologia victimelor traficului de ființe umane.

În cazul în care conceptualizăm victima drept sursă valoroasă în obținerea probelor, ignorând dreptul său de a fi protejată, s-ar putea să întâmpinăm dificultăți în motivarea acesteia de a colabora cu justiția, de a depune mărturii, şi, indirect, de a o proteja de ulterioarele re-victimizări. Din această perspectivă, protejarea drepturilor victimelor traficului de ființe umane necesită o bună înțelegere a realităților psihologice care le caracterizează.

Înțelegerea particularităților psihologice a VTFU va permite construirea unor strategii eficiente de interacționare cu victima, ținând cont de riscurile și necesitățile acesteia, astfel asigurând implicit și protejarea ei de la ulterioarele re-victimizări şi/sau re-traumatizări.

Sumarizând, dincolo de rolul lor de sursă pentru obţinerea probelor, victimele TFU sunt deținătoare de drepturi. Procurorul trebuie să ţină cont de faptul că protejarea victimei de la ulterioarele retraumatizării este la fel de importantă ca şi atragerea la răspundere penală a traficantului.

Pentru dezbaterea problematicii legate de specificul psihologic şi particularităţile audierii victimelor traficului de fiinţe umane, cursul este divizat în trei module, care urmează a fi parcurse pe durata a 8 ore. Primul modul defineşte şi descrie fenomenul traficului de persoane. Cel de-al doilea modul se va referi la protecţia victimei TFU, în sensul stabilirii unei relaţii eficiente cu aceasta, prevenirii situaţiilor de risc pentru victimă, precum şi pregătirea victimei pentru participare în instanță. Al treilea modul introduce spre atenţia audienţilor setul de abilităţi necesare pentru susținerea unui interviu, în vederea obținerii mărturiilor veridice.

Toate aspectele teoretice prezentate în acest curs de instruire la distanţă sunt exemplificate în baza studiilor de caz. Ghidul didactic poate fi accesat aici.

Modul de testare: testare obligatorie.

Certificarea: participanții la acest curs vor primi certificate emise de  INJ, care atestă  parcurgerea cursului.

Autorul cursului: Tatiana Buianina, psiholog, lector universitar

Asistenţă tehnicătatiana.ciaglic@inj.gov.md

Înscrie-te la curs!