INJ organizează școala de iarnă în domeniul drepturilor omului

06. 12. 2017

Institutul Național al Justiției, în colaborare cu Consiliul Europei, organizează, în perioada 6-8 decembrie, școala de iarnă în domeniul drepturilor omului „Implementarea la nivel național a Convenției Europene a Drepturilor Omului în Republica Moldova – remedii pentru sporirea calității actului de justiție”. Evenimentul se desfășoară la Vadul lui Vodă și reunește tineri procurori și judecători din grupul-resursă, care, ulterior, vor deveni formatori ai INJ.

În cadrul școlii de iarnă vor fi abordate aspecte de interes profesional în vederea utilizării „Comentariului asupra hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova. Concluzii şi recomandări”. Lucrarea, elaborată în parteneriat de către Institutul Naţional al Justiţiei şi Curtea Supremă de Justiţie, cu suportul Consiliului Europei, a fost lansată în vara anului 2017 și prezintă o analiză a cauzelor pierdute de Guvernul Republicii Moldova cu formularea concluziilor şi înaintarea recomandărilor în vederea sporirii calităţii actului de justiţie.

Activitățile vor fi coordonate de către formatorii Institutului Național al Justiției: Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, Director INJ; Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare, INJ; Olga Dorul, doctor în drept, conferențiar universitar; Lilia Grimalschi, corespondent CEPEJ, șefa Direcției juridică-grefă, Curtea Constituțională; Stas Splavnic, manager de proiecte, Organizația Internațională a Migrației; și de către expertul Emmanuel Simonet, Departamentul informații, jurisprudență și publicații de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Cursanții vor avea posibilitatea să se familiarizeze cu procedeele de utilizare a Comentariului și a indicelui tabelar, precum și cu posibilitățile de căutare a jurisprudenței relevante pe pagina web a Curții Europene după diverse criterii (motorul de căutare HUDOC).

De asemenea, participanții, divizați în mai multe grupuri, vor întocmi hotărâri judecătoreşti conform studiilor de caz cercetate şi ţinând cont de jurisprudenţa notorie identificată, după care le vor prezenta colegilor săi şi formatorilor.

Școala de iarnă este organizată de Institutul Național al Justiției și Consiliul Europei în cadrul Proiectului CoE „Susținerea reformei justiţiei penale în Republica Moldova”, finanțat de Guvernul Danemarcei.