INJ vine cu precizări în legătură cu interpretările eronate apărute în mass-media

26. 06. 2018

Săptămâna trecută, la 21 iunie 2018, Ziarul de Gardă a publicat un articol, preluat în aceeași zi de TV8, prin care au fost aduse insinuări nefondate în adresa Institutului Naţional al Justiţiei.

Deoarece, ziaristul Victor Moşneag, dar şi reporterul TV8, nu şi-au onorat cu bună credință responsabilitatea primară inerentă unui jurnalist echidistant şi obiectiv – cea de verificare elementară a informațiilor difuzate, Institutul Naţional al Justiţiei vine cu următoarea precizare.

1. Referința eliberată audientei R. Berdilo nu este nicio caracteristică individuală, personalizată sau „de personalitate”. A fost o simplă referință, din categoria celor șablonate eliberate fiecărui audient al INJ începând cu prima promoție (2009) până în 2015. Din 2015, odată cu preluarea conducerii INJ de către D. Scobioală, această practică a fost abolită şi, în 2016, INJ nu a mai eliberat referințe. Din 2017 instituția a introdus referințe tipizate, care constau dintr-un formular completat pentru fiecare audient şi care conține următoarele informaţii exacte: nume, promoția, media de studii, media generală, abateri disciplinare, activităţii extracurriculare, fără aprecieri subiective ale instituţiei. Precizăm ca referințele le-au fost eliberate tuturor audienţilor, inclusiv dnei R. Berdilo, în luna imediat următoare absolvirii, acestea fiind adresate Consiliului Superior al Magistraturii şi Consiliului Superior al Procurorilor, indiferent de data când fostul/fosta audient/ă doreşte să candideze pentru un post. 

2. Referința audientei R. Berdilo, precum şi a tuturor audienţilor din promoția 2015, nu a fost semnată de Directorul INJ, Diana Scobioală, pentru simplul motiv că, în perioada 3-9 mai 2015, la invitaţia Președintelui Academiei de justiţie din Turcia, aceasta se afla în deplasare de serviciu la Ankara.

3. Orice referință este eliberată în numele instituţiei, indiferent de semnatar, cu condiția ca acesta să aibă împuternicirile corespunzătoare (în speță referința dnei Berdilo a fost semnată de directorul adjunct S. Novac). Toate referințele ulterioare, tipizate, semnate de Directorul D. Scobioală, în 2017 şi 2018, au fost date în numele INJ, fără nicio tentă personală.

Este regretabilă o atare atitudine din partea presei, de vreme ce INJ niciodată nu a refuzat vreun interviu şi a răspuns cu maximă deschidere şi transparență oricărei solicitări din partea presei. În asemenea circumstanțe Ziarul de Gardă şi TV 8 au distorsionat faptele şi au indus în eroare publicul larg, fapt prin care a atins nejustificat imaginea Institutului Naţional al Justiţiei.