Institutul Național al Justiției din Republica Moldova și Institutul Național al Justiției din Bulgaria au semnat un acord de cooperare

01. 07. 2019

Directorul Institutului Național al Justiției din Republica Moldova, Diana Scobioală, și Directorul Institutului Național al Justiției din Bulgaria, Miglena Tacheva, și-au asumat responsabilități de colaborare între instituțiile pe care le conduc, semnând vineri, 28 iunie 2019, un acord de cooperare.

Părțile s-au arătat dispuse să instituie un cadru durabil de conlucrare în vederea eficientizării procesului de formare judiciară și a schimbului de bune practici.

În timpul semnării, s-a menţionat că asemenea acorduri vor favoriza dezvoltarea unui proces dinamic de formare multilaterală a actorilor sistemului de justiţie care să corespundă necesităţilor identificate în ambele țări.

Conform acordului, părțile își propun să inițieze schimburi de experienţă, inclusiv prin vizite de studiu; să organizeze reuniuni, conferinţe, ateliere de lucru şi seminare comune, în cadrul cărora vor fi discutate aspecte ce ţin de domenii de interes comun; să facă schimburi de documente, rezultate ale cercetărilor ştiinţifice, broşuri şi publicaţii de specialitate, materiale analitice şi conceptuale, alte documente şi acte normative etc.

Semnarea acordului de cooperare a avut loc în cadrul vizitei Directorului Institutului Național al Justiției la București, România, pentru a participa la lucrările celei de-a XXII-a Adunare Generală a Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN) a instituţiilor de magistratură din statele membre ale Uniunii Europene.