La INJ a fost lansată trilogia „Cooperare juridică internațională”, „Modele de acte judecătoreşti în procesul penal pentru judecătorii de instrucție”, „Hotărârile explicative în materie penală ale Plenului Curții Supreme de Justiție”

11. 04. 2019

Sala Regina Maria a Institutului Național al Justiției a găzduit, pe 11 aprilie 2019, lansarea unei trilogii apărute cu ocazia celebrării Centenarului Marii Uniri și care însumează acte juridice, hotărâri explicative sau tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Setul aniversar cuprinde trei titluri: „Hotărâri explicative în materie penală ale Plenului Curții Supreme de Justiție”, „Modele de acte judecătoreşti în procesul penal pentru judecătorii de instrucție” și „Cooperare juridică internațională: 50 de tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

La inițiativa dlui Mihai Poalelungi, Președinte al Curţii Constituționale, volumele au fost elaborate în cadrul Institutului Național al Justiției de către mai mulți autori din mediul academic și practicieni, pentru a servi ca repere obiective în interpretarea corectă a legislației naționale și internaționale și, în final, pentru a contribui la sporirea calității actului de justiție.

La eveniment au vorbit coordonatorii celor trei volume – Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, Director al Institutului Național al Justiției, și Mihai Poalelungi, doctor habilitat în drept, Președinte al Curţii Constituționale, -, precum și Victor Micu, Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, și Alexandru Cocîrță, coordonator programe, PNUD Moldova.

Cărţile lansate au fost prezentate de către autorii Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, Director al INJ, Artur Airapetean, doctor în drept, conferenţiar USEM, și Ghenadie Nicolaev, judecător în demisie.

Astfel, cele 50 de tratate internaționale la care Republica Moldova este parte, incluse în volumul „Cooperare juridică internațională”, cuprind aspecte civile, precum și aspecte penale care evocă fundamentul juridic potrivit căruia se realizează asistența, modul de legătură între autoritățile responsabile, limba de comunicare, conținutul, forma cererii de solicitare a asistenței și procedura propriu-zisă de examinare a solicitărilor.

„Modele de acte judecătoreşti în procesul penal pentru judecătorii de instrucție” reprezintă o culegere de acte procesuale din activitatea judecătorului de instrucție, fiind un suport necesar la perfectarea unor acte în procesul de efectuare a justiţiei. Ediția a apărut graţie Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Guvernului SUA.

Hotărârile de îndrumare în materie penală din volumul „Hotărârile explicative în materie penală ale Plenului Curții Supreme de Justiție” au fost elaborate cu scopul înlăturării carențelor legislative și a problemelor pe care le generează jurisprudenţa neunitară în materie penală în vederea consolidării securității raporturilor juridice și înlăturării oricăror dubii în procesul de aplicare a legii.

La finalul evenimentului, volumele, fiind instrumente utile în activitatea justițiarilor, au fost distribuite președinților de instanțe invitați la lansare.