La INJ a fost lansat un nou curs de formare pentru viitori judecători și procurori

17. 10. 2017

Luni, 16 octombrie 2017, a fost lansat un nou curs de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror, care își vor face studiile timp de 18 luni la Institutul Național al Justiției.

La festivitatea de lansare, moderată de Diana Scobioală, Directorul INJ, au fost prezenți proaspeții audienți, reprezentanți ai importantelor instituții din sistemul de justiție, formatori și parteneri de dezvoltare ai Institutului Național al Justiției.

„De azi înainte se înscrie o nouă filă în cariera dumneavoastră profesională. O echipă întreagă de profesioniști a muncit să vă selecteze dintre cei mai buni studenți ai facultăților de drept și dintre cei mai buni practicieni. Sunteți primii care veți porni studiile la INJ după un curriculum cu totul reformat în care se pune accentul pe aplicabilitatea practică. Va fi o sarcină dificilă, dar și o provocare pentru dumneavoastră” – cu aceste cuvinte Diana Scobioală a deschis evenimentul, adresându-se celor 44 de noi audienți, dintre care 25 vor face studii pentru a candida la funcția de judecător, iar 19 – la funcția de procuror.

Mihai Poalelungi, Președintele Curții Supreme de Justiție, i-a felicitat pe audienți și a menționat: „Ați făcut primul pas pentru a deveni viitori judecători și procurori. Vă rog să aveți de pe acum grijă de integritatea dumneavoastră. Odată ce ați trecut pragul acestei instituții, sunteți în situația în care veți avea anumite restricții în viață. V-ați asumat această răspundere, asumați-vă și restricțiile care sunt impuse profesiei de judecător sau de procuror”. Totodată, Mihai Poalelungi i-a îndemnat pe tineri să învețe bine, deoarece se prevăd modificări legislative privind modalitatea de numire în funcție a judecătorilor, numire care se urmărește a fi făcută în baza rezultatelor obținute pe parcursul studiilor la INJ.

Actuala admitere s-a deosebit de celelalte și prin faptul că, potrivit noilor prevederi ale Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere pentru formarea inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror, concurenții care au obținut note mai mici de „8”, nu au avut dreptul de a fi înmatriculați. Astfel, deși Consiliul Superior al Procurorilor a solicitat 20 de locuri pentru candidații la funcția de procuror, au fost admise doar 19 persoane. „Toți ne-am dorit să fie înmatriculați în cadrul Institutului doar cei mai buni profesioniști și cei mai buni absolvenți ai facultăților de drept.”, a precizat Mircea Roșioru, Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, referindu-se la punctul dat din Regulament.

În cadrul evenimentului au mai luat cuvântul Mariana Pitic, Președintele Consiliului INJ, judecător la Curtea Supremă de Justiție, Dorel Musteață, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, judecător detașat, și Andrei Negru, formator INJ, membru al Comisiei pentru examenele de admitere. În încheiere, din partea noilor audienți s-a pronunțat cu angajamente promițătoare Petru Iarmaliuc, candidat la funcția de procuror.

În aceeași zi, încadrați în cursul de formare inițială pentru perioada octombrie 2017–aprilie 2019, ghidați de Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare, au făcut cunoștință cu programul de formare pe care îl vor urma la Institutul Național al Justiției.

De la înființarea sa și până în prezent, Institutul Național al Justiției a oferit sistemului de justiție nouă promoții de absolvenți, dintre care 117 candidați la funcția de judecător și 197 – la funcția de procuror. La admiterea din acest an au participat 124 de concurenți, dintre care 67 de persoane s-au înscris în cursa pentru studii la funcția de judecător, iar 57 – pentru studii la funcția de procuror. În actuala sesiune de admitere la INJ, concurenții au susținut testul psihologic eliminatoriu, testul de specialitate (testul-grilă) și proba orală.