Lansare curs de instruire la distanță!

04. 06. 2018

Stimați beneficiari ai INJ,

Vă anunțăm cu plăcere că INJ  Vă oferă posibilitatea de a participa la un curs e-learning pe platforma de instruire la distanță ILIAS a INJ.

Denumirea cursului: „Protecția drepturilor migranților în Republica Moldova: Dispoziții legale”.

Ore de instruire: 8 ore.

Participanți: 25 de  judecători, asistenți judiciari, grefieri, șefi ai secretariatului și alți colaboratori ai instanțelor de judecată, procurori și consultanți ai procurorului (care nu au participat anterior la acest curs de instruire la distanță)

Perioada de înscriere la curs: 04.06.2018-08.06.2018

Perioada activă a cursului: 11.06.2018-24.06.2018

Echipamentul necesar cursantului: computer, boxe sau căști, conexiune la internet.

Descrierea generală a cursuluiAcest curs face parte dintr-un program de instruire la distanță destinat judecătorilor, grefierilor, asistenților judiciari, șefilor ai secretariatului, altor colaboratori ai instanței de judecată, procurorilor și consultanților procurorului. Crearea cursului a fost determinată și de necesitatea completării contextului juridic cu informații din domeniul migrației, în mod particular privind  cele ce țin de reglementarea statutului juridic al străinilor și protecția drepturilor migranților în Republica Moldova.

Cursul a fost elaborat în conformitate cu următoarele obiective specifice: inițierea participanților în tematica migrației (noțiunea și tipologia migrației; politicile internaționale și naționale în domeniul migrației); familiarizarea cu cele mai relevante standarde (internaționale și naționale) în domeniul drepturilor migranților; prezentarea celor mai importante prevederi legale și proceduri practice în asigurarea protecției drepturilor migranților. Prin urmare, în conformitate cu obiectivele cursului, au fost structurate trei module: I. Dreptul internațional în materie de migrație; II. Mecanisme CEDO de protecție a drepturilor migranților; III. Statutul juridic al străinilor în Republica Moldova.

Cursul este asigurat cu tutoratul autorului.

Aspectele teoretice reflectate în cadrul acestui curs de instruire la distanță sunt completate cu studii de caz pertinente din jurisprudența internațională (CEDO) și națională.

Modul de testare: testare obligatorie.

Certificarea: participanții la acest curs vor primi certificate emise de  INJ, care atestă  parcurgerea cursului.

Autorul cursului: Rodica Rusu, doctor în științe politice, conferențiar universitar.

Asistență tehnicătatiana.ciaglic@inj.gov.md

 

Înscrie-te la curs!