Materiale informative

Aflaţi mai multe despre instruirea electronică – o modalitate modernă de instruire, apreciată pentru comoditatea şi beneficiile sale!

De ce instruirea la distanţă este o soluţie reuşită de perfecţionare profesională

 • Activitatea de serviciu, agenda încărcată şivolumul mare de lucru Vă limiteazăposibilităţile de participare fizică la seminarelede instruire?
 • Doriţi să urmaţi un curs de instruire certificat,fiind acasă sau în birou, atunci când aveţi timpşi dorinţă?
 • Vă aflaţi în imposibilitatea de a vă deplasa laInstitutul Naţional al Justiţiei?

Atunci…

Instruirea la distanţă este opţiunea Dumneavoastră!

Ce este instruirea la distanţă

Instruirea la distanţă, numită şi instruirea electronică, e-instruire sau e-learning este o formă modernă de instruire caracterizată prin utilizarea resurselor electronice, informatice și de comunicare specifice, activități de autoinstruire și autoevaluare completate, după caz, cu activități specifice de tutorat. Cursurile de instruire la distanţă prestate în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei sunt certificate. Fiecare beneficiar al Institutului poate să se înscrie la cursurile disponibile în condiţiile specificate în anunţurile periodic lansate pe site-ul Institutului: www.inj.md

De ce este apreciată instruirea la distanţă

 • Accesibilitatea - pentru a beneficia de cursul deinstruire e nevoie doar de un computer şiconexiune internet.
 • Costurile reduse – instruirea la distanţă permiteeconomisirea mijloacelor financiare atât aleDvs. cât şi ale instituţiei pe care o reprezentaţi.
 • Lipsa necesităţii de a Vă deplasa la Centrul deinstruire pentru a participa fizic la activitateainstructivă.
 • Comoditatea gestionării timpului. Dvs. decideţicând şi cât timp vă instruiţi.
 • Toate materialele cursului de instruire ladistanţă le puteţi avea mereu la îndemână,descărcându-le pe computerul Dvs. Puteţioricând accesa cursul, reveni la conţinut, preluainformaţia (în perioada activă a cursului).
 • Cursurile de instruire la distanţă sunt certificatede către Institutul Naţional al Justiţiei.
 • Posibilitatea de a comunica cu formatorul şicolegii participanţi la cursul de instruire ladistanţă prin intermediul unui forum electronicînchis sau e-mail (dacă sunt prevăzute activităţide tutorat).
 • Urmarea cursului electronic nu estecondiţionată de o pregătire specială, iar în cazde necesitate este disponibilă asistenţa tehnico-informaţională a Secţiei e-transformare, e-instruire şi tehnologii informaţionale din cadrulInstitutului (datele de contact pe verso).

Cum puteţi urma un curs de instruire la distanţă

Cursurile de instruire la distanţă create de Institutul Naţional al Justiţiei sunt plasate pe o platformă de instruire la distanţă numită ILIAS Periodic, pe site-ul Institutului Naţional al Justiţiei sunt plasate anunţuri privind desfăşurarea cursurilor de instruire la distanţă. Anunţul conţine otrimitere (link) la Ghidul didactic al cursului deinstruire la distanţă din care aflaţi mai multe despre curs:

 • numărul orelor de instruire;
 • participanţii cărora le este destinat cursul;
 • echipamentul necesar pentru urmarea cursului;
 • descrierea generală a cursului de instruire;
 • descrierea modulelor, părţilor, capitolelor cursului;
 • modul de testare;
 • certificarea;
 • informaţie despre formator (formatori) şi asistenţa tehnică.

Fiecare curs de instruire are o perioadă de înscriere şi o perioadă activă.
În cadrul perioadei de înscriere fiecare solicitant din grupul de participaţi cărora le este destinat cursul poate aplica prin expedierea unui mesaj electronic pe adresa menţionată în anunţ, cu indicarea numelui şi prenumelui, funcţiei, locului de lucru, datelor de contact – tel.fix, tel.mob, e-mail.
Ulterior, după expedierea solicitării de înscriere, participantul va primi un mesaj electronic privat în care se conţine un cont de acces (login şi parolă) pentru Platforma ILIAS.
În cadrul perioadei active participantului care a obţinut contul de acces pe Platforma ILIAS i se deschide accesul la cursul de instruire solicitat. Participantul va avea acces la cursul de instruire începând cu data începerii perioadei active şi finalizând cu ultima dată a perioadei active a cursului. După această dată, accesul participantului la cursul electronic este revocat. Următoarea etapă este evaluarea rezultatelor şi certificarea participanţilor care au susţinut testele cursului.

Pentru că opinia Dvs. contează mult pentru noi, la finele cursului electronic de instruire sunteţi invitaţi să completaţi un chestionar electronic de evaluare a calităţii cursului. Datele obţinute sunt utilizate la optimizarea şi perfecţionarea procesului de instruire la distanţă şi a cursului de instruire urmat de către Dvs.

După urmarea cursului de instruire la distanţă, Institutul Naţional al Justiţiei Vă eliberează un certificat cu indicarea numărului de ore academice specificate în Ghidul didactic al cursului.

 
 
Pentru informaţii suplimentare contactaţi Secţia e-transformare, e-instruire şi tehnologii informaţionale
tel.: 022 93-01-24