Oportunități de colaborare, discutate de reprezentanți ai INJ și ai Consiliului Europei

26. 04. 2018

Aspectele cooperării cu Institutul Național al Justiției în cadrul proiectelor susținute de Consiliul Europei au fost discutate miercuri, 25 aprilie, la întrevederea șefei Direcției instruire și cercetare, Alexandra Nica, cu reprezentanți ai CoE – Tigran Karapetyan, șeful Unității pentru Parteneriatul Estic, Departamentul Implementarea Națională a Drepturilor Omului, Directoratul pentru Drepturile Omului, Milica Djunic, coordonatoare de proiect din același departament, și Diana Cealic, coordonator superior de proiect de la Oficiul CoE în Moldova.

În cursul discuțiilor accentul a fost pus pe dezvoltarea colaborării interinstituționale, dat fiind interesul reciproc pentru fortificarea diverselor aspecte: instruiri mixte ale diferitelor categorii de beneficiari în domeniul nediscriminării și combaterii crimelor bazate pe ură, cursuri de instruire la distanță prin intermediul platformei HELP, posibilitatea efectuărilor de către audienții Institutului Național al Justiției a vizitelor de studiu și a stagiilor de practică peste hotare etc. În cadrul întrunirii a fost abordat inclusiv subiectul privind consolidarea cooperării școlilor de magistratură din statele membre ale Parteneriatului Estic.

Din partea Institutului Național al Justiției, la întrevedere au mai participat Ecaterina Popa, şefa Secţiei instruire continuă, și Dumitru Obadă, şeful Secţiei metodico-didactică şi formare formatori, procuror detașat.