OSCE a lansat un nou set de recomandări privind accesul la justiție a minorităților naționale

16. 11. 2017

Institutul Național al Justiției, reprezentat de Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare, a participat la lansarea Recomandărilor de la Graz ale Înaltului Comisar OSCE pentru Minorități Naționale privind accesul la justiție și minoritățile naționale. Evenimentul a avut loc pe 14 noiembrie curent, la Universitatea din Graz (Austria) sub președinția austriacă a OSCE.

Recomandările, fundamentate pe experiența Înaltului Comisar pentru Minorități Naționale, subliniază importanța accesului la justiție în prevenirea conflictelor și sprijină eforturile statelor participante OSCE la sporirea încrederii în sistemul justiției a persoanelor aparținând diferitelor minorități naționale. Îndrumările includ principiile care stau la baza accesului egal la justiție pentru toți, inclusiv pentru minoritățile naționale, ținând cont de diversitatea instituțiilor din sistemul juridic; încrederea stabilită între minorități și instituțiile statului; aplicarea imparțială și nediscriminatorie a legii; barierele lingvistice și culturale; executarea hotărârilor judecătorești în mod efectiv, imparțial și într-un termen rezonabil; tratarea cu respect a minorităților în detenție; oferirea unei căi de atac eficiente în cazurile de încălcare a drepturilor omului ca rezultat al conflictului interetnic etc.

Evenimentul a cuprins și paneluri de discuții privind provocările întâmpinate în adaptarea sistemelor judiciare la diversitatea etnică a societăților, accesul la justiție a minorităților naționale și prevenirea conflictelor interetnice.