Pentru prima data, audienții INJ au participat la școala de iarnă în domeniul drepturilor omului

27. 01. 2018

În perioada 26-27 ianuarie, Institutul Național al Justiției, în colaborare cu Consiliul Europei, a organizat școala de iarnă în domeniul drepturilor omului „Implementarea la nivel național a Convenției Europene a Drepturilor Omului în Republica Moldova – remedii pentru sporirea calității actului de justiție”. Evenimentul a avut loc la Vadul lui Vodă și a fost pentru prima dată când audienții INJ, candidați la funcții de judecător și de procuror, au participat la o astfel de instruire.

Programul școlii de iarnă a inclus mai multe subiecte, accentul fiind pus pe o utilizare eficientă a „Comentariului asupra hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova. Concluzii şi recomandări”. Lucrarea, elaborată în parteneriat de către Institutul Naţional al Justiţiei şi Curtea Supremă de Justiţie, cu suportul Consiliului Europei, a fost lansată anul trecut și prezintă analiza hotărârilor emise de Curtea Europeană versus Republica Moldova cu formularea concluziilor şi înaintarea recomandărilor în vederea sporirii calităţii actului de justiţie.

În cadrul școlii audienții au fost implicați în mai multe activități interactive, inclusiv testări, s-au familiarizat cu procedeele de utilizare a Comentariului și a indicelui tabelar, precum și cu metodologia simulărilor de procese în domeniul Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Lucrările școlii s-au desfășurat sub îndrumarea formatorilor Institutului Național al Justiției: Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, Director INJ; Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare, INJ; Dumitru Obadă, șeful Secției didactico-metodică și formare formatori, INJ, procuror detașat, Olga Dorul, doctor în drept, conferențiar universitar, și Valentin Roșca, doctor în drept, lector universitar, avocat. În calitate de invitat al școlii de iarnă a fost Mihai Poalelungi, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, Președintele Curții Supreme de Justiție.

Școala de iarnă a fost organizată, conform Planului INJ de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror, în cadrul Proiectului Consiliului Europei „Susținerea reformei justiţiei penale în Republica Moldova”, finanțat de Guvernul Danemarcei.