Pentru prima dată: o privire analitică asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului contra Moldovei

29. 06. 2017

Joi, 29 iunie, la Institutul Național al Justiției a avut loc lansarea volumului „Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului versus Moldova”.

Ediția a ieșit de sub tipar sub auspiciile Curții Supreme de Justiție și ale Institutului Național al Justiției, cu susținere din partea Consiliului Europei. La apariția ei și-au dat concursul șase autori: Mihai Poalelungi, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, judecător, Președintele Curții Supreme de Justiție; Diana Sârcu-Scobioală, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, Directorul Institutului Național al Justiției; formatorii INJ – Olga Dorul, doctor în drept, conferenţiar universitar; Alexandra Nica, magistru în drept, șefa Direcției instruire și cercetare, INJ; Lilia Grimalschi, șefa Direcției-grefă, Curtea Constituțională, și Stas Splavnic, magistru în drept, manager de proiecte de drept la Organizația Internațională pentru Migrație. Cuvântul de deschidere a ediției este semnat de către Tudor Panţâru, Președintele Curţii Constituţionale, fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Prezenți la eveniment, au luat cuvântul invitații Jose-Luis Herrero, Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău,  Mihai Poalelungi, Președintele Curții Supreme de Justiție, Raisa Apolschii, Președintele Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova, Mircea Roșioru, Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Oleg Balan, Rector al Academiei de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, și autorii volumului.

„Cert este faptul că pe parcursul celor două decenii jurisdicţiile naţionale au ajuns să asocieze instanţa de la Strasbourg cu un gen de „sabie a lui Damocles”, ceea ce nu este justificat de filozofia Convenţiei” – se spune în introducea metodologică a lucrării care a fost gândită ca o reacție ajustată necesităților percepției dimensiunilor juridice și sociale ale Convenției și ca un set de recomandări utile în domeniul aplicării standardelor CEDO.

Volumul, dedicat actorilor din sistemul justiției, mediului academic și funcționarilor publici, oferă nu doar analiza integrală a celor 196 de hotărâri și 40 de decizii adoptate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului versus Republica Moldova până la 31 decembrie 2015, ci și precedentele CtEDO în privința altor state, în măsura în care ele sunt pertinente contextului, pentru a evita o eventuală încălcare și pentru a familiariza justițiarul moldav cu recentele dezvoltări jurisprudențiale. La finalul compendiului, se găsește și un indice tabelar, care include, într-o formă comprimată, toate hotărârile Curții contra Moldovei, analizate în lucrare, cu precizarea paginii din comentariu unde sunt reflectate, precum și principalele criterii de identificare.

Asemenea comentarii apar în ediție aparte pentru prima dată în Republica Moldova. Puține țări din comunitatea europeană și din Parteneriatul Estic au anunțat evenimente de acest fel în jurisprudența lor națională. Volumul va servi ca bază pentru un curs de formare continuă a judecătorilor la Institutul Național al Justiției.