Post vacant: Specialist principal (economist), Secția economico-financiară din cadrul Direcției management instituțional

21. 04. 2022

Institutul Național al Justiției (Chișinău, str. Serghei Lazo, 1) anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante:

Specialist principal (economist), Secția economico-financiară din cadrul Direcției management instituțional.

Sarcinile de bază ale funcției vacante:

 • asigură planificarea bugetului Institutului Național al Justiției, analiza executării lui și raportarea pe programe;
 • asigură elaborarea bugetului pe programe, CBTM și alte planificări pe diferite componente ale bugetului, estimează cheltuielile necesare pentru activitatea Institutului, execută elaborarea bugetului pe programe;
 • ține evidența cheltuielilor bugetare, a veniturilor și a cheltuielilor mijloacelor speciale, precum și a altor mijloace;
 • participă la elaborarea caietelor de sarcini privind serviciile de organizare și desfășurare a cursurilor de instruire continuă și elaborează tarife (costuri) pentru prestarea serviciilor de instruire continuă contra plată;
 • întocmește și prezintă rapoarte privind gestionarea bugetelor pe programe, rapoarte privind realizarea acțiunilor preconizate în Planul de Acțiuni, Strategii de dezvoltare;
 • este responsabil de întocmirea proiectelor de modificare a schemei de încadrare, de alte calcule a necesarului de mijloace financiare în cazul modificării legislației cu privire la retribuirea muncii.

Condițiile de participare la concurs:

 • studii superioare de licență/echivalente în domeniul economic;
 • să posede cunoștințe temeinice în sistemul finanțelor și contabilitate;
 • să posede cunoștințe solide în ceea ce privește legislația privind domeniile finanțelor și contabilitate;
 • cunoașterea limbii române;
 • cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, 1C: Enterprise 8.1, 8.3, Revspa.exe., Finansist, Internet și alte programe informaționale.

Actele ce urmează a fi prezentate:

 • cerere de participare la concurs conform Anexei nr. 1;
 • scrisoare de motivare și curriculumul vitae (CV);
 • copia actului de identitate;
 • copiile actului/actelor de studii și ale certificatelor de participare la cursurile de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru a aplica la funcția vacantă, expediați CV-ul și datele de contact la adresa: inj@inj.gov.md până la data de 6 mai 2022.

Informații suplimentare la tel. 022 233119.