Poziția INJ față de acuzațiile aduse la Forumul „Reformarea justiției și combaterea corupției”

23. 07. 2019

Institutul Național al Justiției a dat start admiterii 2019. La concurs sunt scoase 20 de locuri pentru candidații la funcţia de judecător și 20 de locuri pentru candidații la funcția de procuror. Cererile pentru înscrierea la concurs se depun online pe pagina web a Institutului, începând cu 1 iulie până la 2 august 2019.

INJ a elaborat, testat și implementat în decursul a 4 ani o serie de reforme menite să asigure proceduri clare și transparente pentu a asigura corectitudinea procesului de admitere și excluderea oricărei suspiciuni de fraudare, printre care:

  1. Depunerea dosarului online,
  2. Introducerea testului psihologic eliminatoriu electronic,
  3. Introducerea testului de specialitate electronic, care furnizează rezultatul pe loc,
  4. Publicarea celor 1600 de teste (cu variantele de răspuns și răspunsul corect) pe site-ul INJ cu 60 zile înainte de începerea examenului (sunt deja publicate pe site),
  5. Introducerea borderoului electronic pentru proba verbală,
  6. Publicarea spețelor pentru proba verbală pe site-ul INJ,
  7. Selectarea aleatorie de către soft a speței pentru fiecare candidat în ziua examenului (excluderea biletelor de examinare),
  8. Invitarea în Comisia de admitere a unui expert internațional (Admiterea 2018 - a fost invitată Directoarea Institutului Național al Magistraturii din România, Cristina Rotaru-Radu).

Softul a fost elaborat de către o companie independentă selectată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și finanțat de către Guvernul Danemarcii. Toate reformele au fost discutate și implementate cu suportul UNDP și Ambasada SUA în RM.

Aceste proceduri au fost aprobate unanim de către toți membrii Consiliului INJ și certificate ISO prin 3 certificate de conformitate a sistemului internațional de management al calității: SM SR EN ISO 9001:2016/ISO 9001:2015; SM ISO 29990:2016/ISO 21001:2018.

Sistemul astfel creat minimalizează intervenția factorului uman și asigură promovarea celor mai buni candidați. Orice suspiciune de fraudă care ar putea plana în aceste circumstanțe este lipsită de temei până la probă contrarie.

Rugăm insistent pe toți cei care vin cu acuzații serioase de fraudare a procesului de admitere la INJ să o facă documentat, în mod corespunzător, sesizând organele abilitate în acest sens. Aceasta ar permite INJ să identifice eventualele fisuri ale sistemului electronic și remedierea imediată a lor.

Inovațiile implementate și reformele produse în ultimii ani, cu susținerea partenerilor de dezvoltare se regăsesc în planuri de activitate, rapoarte, comunicate, filme de promovare, plasate pe pagina web a INJ și reflectate în presă.

Misiunea Institutului Național al Justiției este de a asigura formări de calitate care constituie una dintre cele mai importante premise ale actului de justiţie. Pentru a o îndeplini, INJ este deschis pentru inițiative, sesizări și propuneri relevante care ar fortifica eficiența și transparența activității sale. Totodată, Institutul își reiterează angajamentul de a spori calitatea instruirilor furnizate profesioniștilor din sectorul justiției.