Proces de judecată CtEDO, improvizat de audienții INJ

25. 02. 2019

Luni, 25 februarie 2019, în cadrul disciplinei ,,Drepturile Omului: Sistemul Universal de Protecție și Sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului”, audienții Institutului Național al Justiției  și-au demonstrat abilitățile necesare într-un proces de judecată improvizat la Curtea Europeană.

Viitorii judecători și procurori și-au asumat roluri de reclamanți, reprezentanți ai Agentului Guvernamental și terț intervenient, simulând procese de judecată bazate pe scenarii ce vizează libertatea de religie și dreptul la instruire, integritatea fizică/ psihică și bioetica, libertatea de exprimare și sursele jurnalistice.

Înainte ca activitățile simulative să înceapă, candidații la funcțiile de judecător și de procuror au fost încurajați de către Mihai Poalelungi, Președinte al Curții Constituționale, fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, și Oleg Rotari, Agent Guvernamental al Republicii Moldova la CtEDO.

În șapte grupuri a câte cinci, audienții s-au prezentat în fața a două complete jurisdicționale compuse din Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, Director INJ, Olga Dorul, doctor în drept, formator INJ, Dumitru Obadă, formator INJ, procuror detașat, și Oleg Rotari, Agent Guvernamental al Republicii Moldova la CtEDO, Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare, INJ, Ion Chirtoacă, formator INJ, judecător detașat.

Prestațiile candidaților la funcții de judecător și de procuror au fost evaluate conform mai multor criterii, printre care: modalitatea expunerii faptelor, limbajul utilizat și ținuta, aplicabilitatea dreptului material circumstanțelor speței, invocarea jurisprudenței, calitatea răspunsului, respectarea procedurii.

La sfârșitul audierilor improvizate, Agentul Guvernamental al Republicii Moldova la CtEDO Oleg Rotari a trasat unele recomandări utile viitorilor judecători şi procurori privind modul în care ar trebui să se prezinte și să-şi susţină pledoaria în faţa înaltului for.