Protecţia datelor cu caracter personal în cadrul instanţelor de judecată

NUME CURS: Protecţia datelor cu caracter personal în cadrul instanţelor de judecată
AUTOR: Veronica Mocanu
ORE DE INSTRUIRE: 8 ore
PARTICIPANȚI: 25-30 judecători și colaboratori ai instanțelor de judecată
ECHIPAMENT: computer (laptop, tabletă), conexiune la internet, cască sau boxe (opţional).
DESCREREA GENERALĂ A CURSULUI:

Cursul este destinat judecătorilor şi personalului instanţelor de judecată în vederea familiarizării acestora cu problematica protecţiei datelor cu caracter personal,  conştientizarea de către ei a importanţei acţiunilor legale ce țin de prelucrarea de date, formarea deprinderilor de protecţie  a datelor cu caracter personal şi prevenirea riscurilor la utilizarea nesecurizată a resurselor şi tehnologiilor informaţionale. Conţinutul cursului poate servi drept reper pentru judecători la examinarea cauzelor judiciare, dar şi pentru personalul judecătoresc, în vederea clarificării atribuţiilor ce urmează a fi asumate, precum şi ca suport teoretico-practic de dezvoltare a abilităţilor personale la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal.

Cursul propus este elaborat, în mare parte, pe baza reglementărilor naţionale, folosindu-se ideile unor experţi, principii din cadrul practicii judiciare internaţionale/CEDO, situaţii de fapt, generalizări ale practicii judiciare internaţionale, recomandări metodologice pentru asigurarea securităţii datelor cu caracter personal în procesul prelucrării acestora prin intermediul sistemelor informaţionale automatizate. Drept rezultat, autorii îşi propun ca, la finalul cursului, audienţii să înţeleagă problematica domeniului şi să-şi formeze deprinderi proprii de asigurare a protecţiei datelor cu caracter personal pe parcursul exercitării activităţii funcţionale.

Cursul este asigurat cu tutorat, forum.

TUTORAT: Formatori INJ
TESTARE:   La sfârșitul fiecărui modul, participanţii vor fi testaţi electronic. Pentru a trece la un nou capitol de studiu este necesară  susţinerea testului propus cu punctaj minim cumulat de 75%.
CERTIFICARE Certificarea se realizează de către INJ în urma completării reuşite a testelor în cadrul cursului și a executării sarcinilor propuse de tutore pe forum. INJ eliberează un certificat de instruire continuă pentru 8 ore de instruire.
ASISTENȚĂ TEHNICĂ tatiana.ciaglic@inj.gov.md 
APLICĂ: LINK-UL VA FI ACTIVAT LA LANSAREA CURSULUI